3 Aralık 2013 Salı

Blender ile 3D Obje Oluşturma

Unity ile hazırlayacağımız oyunun haritasını ve yüzeyini oluşturmak için Blender programını kullanacağız. 3 Boyutlu objeleri oluşturmak için kullanacağımız Blender programında,  klavye kısa yolları iyi bilmenin ne kadar önemli olduğunu daha önceden söylemiştik. Ders içerisinde bize yardımcı olması bakımından, Blender programı içerisinde kullanılan bazı kısa yolları aşağıda yazıyorum.
Tab = Obje Seçme
S = Yeniden Boyutlandırma
NumLk + 7 = 3D görünümden 2D görünüme geçme
Middle Mouse = Objeyi Farklı açılardan görme
A = Objeyi seçme veya seçili objeyi bırakma
B = Obje üzerinde belli bir noktayı seçme
E = Objenin x,y ve z koordinatlarını değiştirme
G = Objenin açısını değiştirme
N= Obje özellik penceresini açma

Blender programı ile oluşturulacak haritanın blend dosyası