8 Mart 2014 Cumartesi

Çoklu Formlar (MDI ve SDI formlar – Show, Hide, BringtoFront, SendToBack Metotları, MenuStrip)


Soldaki gibi bir tasarım yapmanız isteniyor. 

Yeni bir proje yarattıktan sonra Project-Add Windows Form seçeneğiyle Form2 ve Form3’ü ekleyin. 
Form2’yi soldaki gibi butonlarla tasarlayın. 

Bu formun proje açıldığında ilk açılan form olması için de Project-Properties seçeneğinde StartupForm olarak da Form2 seçili olsun.
Şimdi projeye bir de Project-Add Windows Form-MDI Parent Form seçeneğiyle bir form daha ekleyelim. Bu işlemleri yaptıktan sonra ekrana MDIParent1 adında bir ana form gelecektir. Gördüğünüz gibi Visual Basic .NET’in oluşturduğu MDI ana formları üzerinde araç çubukları ve menüler bulunmaktadır. Çünkü buton gibi kontroller ana formlarda yer alamaz. 

Bu formlar genellikle menüler aracılığıyla yönetilir. Oluşturulan bu ana forma eklenen çocuk formları menü ve araç çubukları aracılığıyla çağrılır.
Şimdi ana form üzerine bir form ekleyeceğiz. Bunun için resimdeki File menüsü
altında bulunan Open komutunun kod penceresine geçip aşağıdaki komut satırlarını yazalım.
Private Sub OpenFile(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Form3.MdiParent = Me ' Form3’ü MDIParent ile çocuk formu yapıyoruz.
Form3.Show() 'Form3’ü görüntülüyoruz.
End Sub


Programınızı çalıştırdıktan sonra Open komutunu tıklatınca Form3 ana form üzerinde açılacaktır. Çocuk formlar üzerinde de istediğiniz menü ve nesneleri kullanabilirsiniz.  Visual Basic .NET tarafından oluşturulan ana form üzerindeki menü ve araç çubukları üzerinde isterseniz değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi Form1 üzerine aşağıdaki gibi menü ekleyelim. Bunun için  menuStrip nesnesi kullanılacaktır. Menüde yer almasını istediğimiz ilk seçeneği menü çubuğunda Type Here ile işaret edilen yere yazabilirsiniz. Menü seçeneklerinin arkasına isterseniz kod yazabilirsiniz. Düğme eklemek için de Toolstrip nesnesi kullanılabilir. Okları kullanarak menüyü istediğiniz yönde oluşturabilirsiniz.