5 Mart 2018 Pazartesi

Web Tabanlı Online Yazılım Testi

Web Tabanlı Online Yazılım Testi projesi C# dilinde, Microsoft Visual Studio 2017 ortamında, MVC Framework kullanılarak, çok katmanlı mimari yaklaşım ile gerçekleştirildi. Veritabanı yönetim sistemi olarak Microsoft SQL Server kullanıldı. Veri erişim işlemleri için ORM çatısı olan Entity Framework kullanıldı ve varlıklar Code First yaklaşımı ile kodlandı.

Projeyi Geliştiren: Mehmet ERSOY