14 Ekim 2013 Pazartesi

Word Tablo Örnekleri

Ms Word kullanılarak hazırlanan bu örnekte; öncelikle solda verilen tablolar hazırlanacaktır. İlk tabloda son satırda sayıların toplamı formül kullanılarak hesaplanacaktır. İkinci örnekte sayıların formül kullanılarak verilen sayıların en büyüğü bulunacak. Üçüncü örnekte tablo içerisinde bulunan sayıların ortalaması alınacak. 
Bu işlemlerin yapılabilmesi için Ekle menüsünden tablo oluşturulacak ve sonrasında tablonun içerisinde imleç yanıp sönerken düzen menüsünden formül kullanılarak bu işlem yapılacaktır. Kullanılacak formuller
=Sum(ABOVE) , =Min(Above), =Min(Above), =Avarege(Above)
Son tabloda ise iç içe tablo eklenecektir Yazı tipi: Times New Roman yazı boyutu ise 8 olarak belirlenmiştir.
Örneğin ikinci kısmında ise ilk tabloda tabloya satır eklenecek.
İkinci tabloya ise verilen tablodan satır silinecek. üçüncü tabloda satır sayısı aralıkları ayarlanacak. Dördüncü tabloda kenarlık rengi değiştirilecek. Beşinci tabloda tablo içerisine resim eklenecek. Altıncı  tabloda ise tablonun biçimi değiştirilecek.