27 Şubat 2017 Pazartesi

Php Giriş

PHP nin kısaltması "PHP: Hypertext Preprocessor» dür. PHP: Hiper Metin Ön işlemcisi'dir. Kısaltmanın ilk harfinin kısaltmanın kısaltması olması çoğu kişiyi şaşırtmaktadır. Bu tür kısaltmalara iç içe kısaltmalar adı verilmektedir.
PHP yaygın olarak kullanılan, açık kaynak kodlu betik bir dildir.
PHP scriptsleri (betikleri) sunucu üzerinde çalışır.
PHP indirmek ve kullanmak ücretsizdir.

PHP, HTML içine gömülebilen bir betik dilidir. Sözdiziminin çoğunu C, Java ve Perl'den almış ve bunun üzerine PHP'ye özgü bir sürü eşsiz özellik eklenmiştir. Dilin amacı site geliştirenlere hızla üretilen web sayfaları yazabilme imkanı vermektir.
PHP kodu sunucu üzerinde çalışır ve sonuçlar HTML’e döndürülür.
PHP dosyaları uzantısı ".php« dir.

PHP, Web tabanlı yazılımları geliştirmek için tasarlanmış bir programlama dilidir.

Çalışma mantığı diğer web tabanlı programlama dilleri gibidir (sunucu taraflı).HTML dosyaları içine yazılarak kullanılabilir.

<html>
    <head>
        <title>Örnek</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    echo “Örnek PHP betiği...”;
    ?>
    </body>
</html>


Tarayıcı Çıktısı:

Örnek PHP betiği...


PHP’nin Tarihi

Rasmus Lerdorf tarafından yazıldı.
Kendi web sitesine bağlı olan kişilerin takibini yapmak
amaçlı kullandı.
Kaynak kodunu 1995 senesi içinde yayınladı.
Aralık 2002  tarihinde bile 10.000.000’dan fazla web
sunucusu üzerinde PHP  çalışmaktaydı.


PHP ile Neler Yapılabilir?

Veritabanı bağlantılı uygulamalar
Dinamik olarak oluşan grafikler, Flash animasyonları
Ziyaretçiye, tarayıcıya veya tarihe göre özel durumlar veya
içerikler
Anketler
Tartışma forumları
Elektronik ticaret uygulamaları


Php ile Neler Yapılabilir?

PHP ile dinamik sayfa içerikleri üretebilir.
PHP ile dosya okuma  açma ve dosya oluşturma işlemleri  yapabilirsiniz.
PHP form verilerini toplamak için kullanılabilir.
PHP ile cookie denilen dosyalar oluşturulabilir.
PHP ile veri tabanına bağlanılıp veri tabanındaki dosyaları, silme, ekleme değiştirme işlemleri yapılabilir.
PHP ile kullanıcı erişimi ve kullanıcı kontrol işlemleri yapılabilir.

Php ile Neler Yapılabilir

PHP ile verileri şifreleyebilirsiniz.
PHP ile sadece HTML şeklinde dosya oluşturma değil. Çıktı görüntüleri, PDF dosyaları ve hatta Flash filmleri yapabilirsiniz. Ayrıca Php ile XHTML ve XML gibi metin dosyalarıda oluşturabilirsiniz.

Php’nin Bazı Avantajları

Neden PHP? PHP çeşitli platformlar (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, vb) üzerinde çalışabilir.
PHP günümüzde kullanılan hemen hemen tüm sunucular ile uyumludur (Apache, IIS, vb)
PHP veritabanları geniş bir yelpazede destekler.
PHP ücretsizdir. Resmi PHP kaynağından indirilebilir: www.php.net
PHP öğrenmek kolaydır ve sunucu tarafında verimli bir şekilde çalışır.

Php 5 Yükleme

PHP kullanmaya başlamak için neye ihtiyacınız var?
PHP ve MySQL desteği olan bir web servera
Kendi Bilgisayarıma yükleyebilirmiyim?
PHP ve MySQL’i kendi bilgisayarımıza yükleyebiliriz.
Ondan sonra ne yapmam gerekiyor?
.php dosyaları oluşturmak ve bu dosyaları  web dizininde koymak yeterli. Sunucu bu dosyaları otomatik olarak derleyip çalıştıracaktır ve herhangi bir ekstra derleme veya yüklemeniz gerekmez.


Php Yükleme Devam


PHP ücretsiz olduğundan, çoğu web host PHP desteği sunmaktadır. Kendi PC'de PHP Sunucusu kurabilirsiniz.
Eğer sunucu PHP desteklemiyorsa, şunları yapmanız gerekir:
Bir web sunucusu yüklemek
PHP desteği ve MySQL gibi bir veritabanı yüklemek
Resmi PHP Web sitesi (PHP.net) PHP için kurulum talimatları vardır: http://php.net/manual/en/install.php


Php Yazım Kuralları

Temel PHP sözdizimi Bir PHP komut dosyası belgede herhangi bir yere yerleştirilebilir. Bir PHP komut dosyası ile başlar <? Php ve biter?>: <? php // PHP kodu buraya ?> PHP dosyaları için varsayılan dosya uzantısı ".php" dir. Bir PHP dosyası normal HTML etiketlerini ve bazı PHP betik kodlarını içerir. Aşağıda, çıktı metni yerleşik PHP işlevi "echo" kullanan bir PHP script ile basit bir PHP dosyası bir örnek var "Merhaba Dünya!" Bir web sayfasında:
<!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My first PHP page</h1> <?php echo "Hello World!"; ?> </body> </html>

Php Yazım Kuralları


<!DOCTYPE html> <html> <body>   <?php // This is a single-line comment # This is also a single-line comment /* This is a multiple-lines comment block that spans over multiple lines */ // You can also use comments to leave out parts of a code line $x = 5 /* + 15 */ + 5; echo $x; ?>  </body> </html>

Php Büyük Küçük Harf Duyarlılığı

PHP, tüm anahtar kelimeleri (örneğin eğer başka, süre, eko, vb), sınıflar, fonksiyonlar ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar harf duyarlı DEĞİLDİR.
<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php ECHO "Hello World!<br>"; echo "Hello World!<br>"; EcHo "Hello World!<br>"; ?>  </body> </html>

Php Değişken Büyük Küçük Harf Duyarlılığı


Bununla birlikte; Tüm değişken adları küçük harf duyarlıdır. Aşağıdaki örnekte, yalnızca ilk ifadesi $ renk değişkenin değerini (bu $ renk, $ RENK ve $ renK üç farklı değişkenler olarak kabul edilir)
<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $color = "red"; echo "My car is " . $color . "<br>"; echo "My house is " . $COLOR . "<br>"; echo "My boat is " . $coLOR . "<br>"; ?>  </body> </html>


Php Değişkenler

<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $txt = "Hello world!"; $x = 5; $y = 10.5; echo $txt; echo "<br>"; echo $x; echo "<br>"; echo $y; ?> </body> </html>


Php Değişken tanımlama

PHP Değişkenler;
Bir değişken (x ve y gibi) kısa adı veya daha açıklayıcı bir ad (yaş, ARABAADI, total_volume) olabilir.
PHP değişkenleri için kurallar:
Bir değişken, değişken adınından önce $ işareti ile başlar.
Bir değişken adı bir harf ya da alt çizgi karakteri ile başlamalıdır
Bir değişken adı bir sayı ile başlayamaz
Bir değişken adı yalnızca alfa-sayısal karakterler ve alt (Az, 0-9, ve _) içerebilir.
Değişken adları küçük harf duyarlıdır ($ age ve $ AGE iki farklı değişkendir.)Php Değişken Örnekleri

<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $txt = “Php"; echo "I love $txt!"; ?> </body> </html>

<!DOCTYPE html>
<html> <body> <?php $x = 5; $y = 4; echo $x + $y; ?> </body> </html>


<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $txt = “Php"; echo "I love " . $txt . "!"; ?> </body> </html>

Değişkenler ve Kullanımları

<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $x = 5; // global scope  function myTest() {      // using x inside this function will generate an error      echo "<p>Variable x inside function is: $x</p>"; } myTest(); echo "<p>Variable x outside function is: $x</p>"; ?> </body> </html>

Variable x inside function is:
Variable x outside function is: 5

Değişkenler ve Kullanımları


<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php function myTest() {      $x = 5; // local scope      echo "<p>Variable x inside function is: $x</p>"; } myTest(); // using x outside the function will generate an error echo "<p>Variable x outside function is: $x</p>"; ?> </body> </html>

Variable x inside function is: 5
Variable x outside function is:


<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $x = 5; $y = 10; function myTest() {      global $x, $y;      $y = $x + $y; } myTest(); // run function echo $y; // output the new value for variable $y ?> </body> </html>


Global Değişkenlerin fonksiyon içerisinde kullanımı


Php Echo ve Print


<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php echo "<h2>PHP is Fun!</h2>"; echo "Hello world!<br>"; echo "I'm about to learn PHP!<br>"; echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters."; ?>  </body> </html>


Php’de ekran çıktısı almak için kullanılan en kolay 2 yöntem.

Php Echo ve Print

<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $txt1 = "Learn PHP"; $txt2 = "enter.com"; $x = 5; $y = 4; echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>"; echo "Study PHP at " . $txt2 . "<br>"; echo $x + $y; ?> </body> </html>


Php Echo ve Print


<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php print "<h2>PHP is Fun!</h2>"; print "Hello world!<br>"; print "I'm about to learn PHP!"; ?>  </body> </html>


Php Echo ve Print

<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php print "<h2>PHP is Fun!</h2>"; print "Hello world!<br>"; print "I'm about to learn PHP!"; ?>  </body> </html>


<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $txt1 = "Learn PHP"; $txt2 = “www.php.com"; $x = 5; $y = 4; print "<h2>" . $txt1 . "</h2>"; print "Study PHP at " . $txt2 . "<br>"; print $x + $y; ?> </body> </html>


Php Veri Tipleri


Php aşağıdaki veri tiplerini destekler;
    Integer
    String
    Float (floating point numbers - also called double)
    Boolean
    Array
    Object
    NULL
    Resource

<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $x = 5985; var_dump($x); ?>   </body> </html>

Php veri tipi öğrenme

<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $cars = array("Volvo","BMW","Toyota"); var_dump($cars); ?>   </body> </html>


<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $x = "Hello world!"; $x = null; var_dump($x); ?> </body> </html>

Php Class

<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php class Car {      function Car() {          $this->model = "VW";      } } // create an object $herbie = new Car(); // show object properties echo $herbie->model; ?> </body> </html>


Php Hazır String Fonksiyonlar


String Uzunluğu
<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php echo strlen("Hello world!"); ?>   </body> </html>
Kelime Sayısı
<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php echo str_word_count("Hello world!"); ?>    </body> </html>


Tersten Yaz
<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php echo strrev("Hello world!"); ?>    </body> </html>
Kelime Arama
<?php echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6 ?>
Kelime Değiştirme
<?php echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly! ?>


String Uzunluğu

<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php echo strlen("Hello world!"); ?>   </body> </html>
Kelime Sayısı
<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php echo str_word_count("Hello world!"); ?>    </body> </html>

Tersten Yaz
<!DOCTYPE html> <html> <body> <?php echo strrev("Hello world!"); ?>    </body> </html>
Kelime Arama
<?php echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6 ?>
Kelime Değiştirme
<?php echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly! ?>