27 Şubat 2017 Pazartesi

CSS Nedir?

CSS kullanım şekilleri

Style komutlarını üç yerde tutabiliriz:
Ayrı bir metin dosyası olarak: Bu durumda head bölümüne CSS dosyasına bağlantı kurulur. (<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style_dosyasi.css"> gibi)
CSS kodlarını doğrudan head bölümüne yerleştirebiliriz. Örnek:<html><head><style>P {font-family:arial; font-size:12px;}</style></head>....
CSS kodlarını HTML etiketlerinin içine yerleştirebiliriz. Örnek:<p style="font-family:arial; font-size:12px;font-color:black;">...</p>

Style komutları sadece bir yerde kullanılacaksa doğrudan etiket içinde kullanılması uygun olur. Ancak pek çok yerde aynı style özellikleri kullanılacaksa, tekrardan kaçınmak için şu metodlar kullanılabilir.
Sınıf (class) tanımlanabilir: Style dosyasında etiket isminden ve . dan sonra sınıf adı yazılır ve {} işaretleri arasına style komutları yazılır. span.vurgulu {color:red; background-color:yellow;}Sayfa içinde kullanımı da aşağıdaki gibi olur:<p>Cümlede <span class="vurgulu">burası</span> çok önemli.</p>Görünüm aşağıdaki gibi olur.

id tanımlanabilir: Yukarıdaki gibidir. Ancak . yerine # kullanılır ve bir etiket ile ilişkilendirilmesi gerekmez.#vurgulu {color:red; background-color:yellow;}<p>Cümlede <span id="vurgulu">burası</span> çok önemli.</p>
Bir etikettin tümü aynı özelliklere sahip olsun istiyorsak id ve class kullanmadan doğrudan etiketi yazabiliriz.b {font-family: arial; font-size: 9pt; font-weight: bold; color: blue;} Bu durumda bütün <b></b> etiketi içerisindeki metinlerin yazıtipi mavi, boyutu 9 punto, kalın ve rengi mavi olacaktır.

AÇIKLAMA:
Burada:
Position: Katmanın yerinin neye göre belirleneceğini (absolute, pencere esas alınarak belirlensin),
Top: Pencereye göre kaç piksel aşağıda olacağını,
Left: Pencereye göre kaç piksel solda olacağını,
Width: Katmanın genişliğini,
Height: Katmanın yüksekliğini,
Background-color: Arkaplan rengini,
Overflow: Taşan metnin durumunun ne olacağını (hidden, gizli kalsın, gösterilmesin),
Z-index: Üstüste geldiğinde hangi sıra ile yerleştirileceğini (1. katmana 1 değeri verilmiştir, dolayısıyla en altta o gösterilecektir),
Padding: Katmanın kenar çizgileri ile içindeki nesneler arasında bırakılacak boşluğu,
Border: Kenar çizgilerinin kalınlık, kenarlık türü ve rengini belirtmektedir.


<html>
<head>
<style type="text/css">
body
{
background-color:#d0e4fe;
}
h1
{
color:orange;
text-align:center;
}
p
{
font-family:"Times New Roman";
font-size:20px;
}
</style>
</head>

<body>

<h1>CSS example!</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
color:red;
text-align:center;
/*This is another comment*/
}
</style>
</head>

<body>
<p>Hello World!</p>
<p>This paragraph is styled with CSS.</p>
</body>
</html><html>
<head>
<style type="text/css">
#para1
{
text-align:center;
color:red;
}
</style>
</head>

<body>
<p id="para1">Hello World!</p>
<p>This paragraph is not affected by the style.</p>
</body>
</html>


<head><link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" /></head>
hr {color:sienna;}p {margin-left:20px;}body {background-image:url("images/back40.gif");}
h3{color:red;text-align:left;font-size:8pt;}


<html>
<head>
<style type="text/css">
h1
{
background-color:#6495ed;
}
p
{
background-color:#e0ffff;
}
div
{
background-color:#b0c4de;
}
</style>
</head>

<body>

<h1>CSS background-color example!</h1>
<div>
This is a text inside a div element.
<p>This paragraph has it's own background color.</p>
We are still in the div element.
</div>

</body>
</html>
<html>
<head>
<style type="text/css">
body
{
background-image:url('img_tree.png');
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>

<body>
<h1>Hello World!</h1>
<p>Background image example.</p>
<p>The background image is only showing once, but it is disturbing the reader!</p>
</body>
</html>
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {color:red;}
h1 {color:#00ff00;}
p.ex {color:rgb(0,0,255);}
</style>
</head>

<body>
<h1>This is heading 1</h1>
<p>This is an ordinary paragraph. Notice that this text is red. The default text-color for a page is defined in the body selector.</p>
<p class="ex">This is a paragraph with class="ex". This text is blue.</p>
</body>
</html><html>
<head>
<style type="text/css">
a:link {color:#FF0000;}    /* unvisited link */
a:visited {color:#00FF00;} /* visited link */
a:hover {color:#FF00FF;}   /* mouse over link */
a:active {color:#0000FF;}  /* selected link */
</style>
</head>

<body>
<p><b><a href="default.asp" target="_blank">This is a link</a></b></p>
<p><b>Note:</b> a:hover MUST come after a:link and a:visited in the CSS
definition in order to be effective.</p>
<p><b>Note:</b> a:active MUST come after a:hover in the CSS definition in order
to be effective.</p>
</body>
</html><html>
<head>
<style type="text/css">
ul.a {list-style-type:circle;}
ul.b {list-style-type:square;}
ol.c {list-style-type:upper-roman;}
ol.d {list-style-type:lower-alpha;}
</style>
</head>

<body>
<p>Example of unordered lists:</p>

<ul class="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>

<ul class="b">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>

<html>
<head>
<style type="text/css">
table,th,td
{
border:1px solid black;
}
</style>
</head>

<body>
<table>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
</tr>
<tr>
<td>Peter</td>
<td>Griffin</td>
</tr>
<tr>
<td>Lois</td>
<td>Griffin</td>
</tr>
</table>
</body><html>
<head>
<style type="text/css">
p.one
{
border-style:solid;
border-width:5px;
}
p.two
{
border-style:solid;
border-width:medium;
}
p.three
{
border-style:solid;
border-width:1px;
}
</style>
</head>

<body>
<p class="one">Some text.</p>
<p class="two">Some text.</p>
<p class="three">Some text.</p>
<p><b>Note:</b> The "border-width" property does not work if it is used alone. Use the "border-style" property to set the borders first.</p>
</body>

</html>

<html>
<head>
<style type="text/css">
div.img
{
  margin: 2px;
  border: 1px solid #0000ff;
  height: auto;
  width: auto;
  float: left;
  text-align: center;
}   
div.img img
{
  display: inline;
  margin: 3px;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: 120px;
  margin: 2px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="img">
 <a target="_blank" href="klematis_big.htm"><img src="klematis_small.jpg" alt="Klematis" width="110" height="90" /></a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>
<div class="img">
 <a target="_blank" href="klematis2_big.htm"><img src="klematis2_small.jpg" alt="Klematis" width="110" height="90" /></a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>
<div class="img">
 <a target="_blank" href="klematis3_big.htm"><img src="klematis3_small.jpg" alt="Klematis" width="110" height="90" /></a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>
<div class="img">
 <a target="_blank" href="klematis4_big.htm"><img src="klematis4_small.jpg" alt="Klematis" width="110" height="90" /></a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>

</body>
</html>img{opacity:0.4;filter:alpha(opacity=40); /* For IE8 and earlier */}img:hover{opacity:1.0;filter:alpha(opacity=100); /* For IE8 and earlier */}

<html>
<head>
<style>
input[type="text"]
{
width:150px;
display:block;
margin-bottom:10px;
background-color:yellow;
}
input[type="button"]
{
width:120px;
margin-left:35px;
display:block;
}
</style>
</head>
<body>

<form name="input" action="" method="get">
Firstname:<input type="text" name="Name" value="Peter" size="20">
Lastname:<input type="text" name="Name" value="Griffin" size="20">
<input type="button" value="Example Button">

</form>
</body>
</html>

GÖRSEL:
WYSIWYG (What you see is what you get / Ne görürseniz onu alırsınız) olarak nitelendirilen bu tür programlarda kullanıcı kendisi HTML kodu yazmaz, sayfa web browser’daki gibi görüntülenir
Kullanıcılar Word’de yazı yazar gibi sayfayı oluştururlar, HTML kodları program tarafından oluşturulur. Bu tür programlara Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver vs. örnek verilebilir. (Bu programlar çoğu zaman kod tabanlı programların yeteneklerine de sahip olabilir.)