27 Şubat 2017 Pazartesi

typedef Kullanımı

typedef deyimi C dilinde değişken tanımlama yaparken kullanılan int, float, char gibi değişken isimlerini değiştirmeye yarar.
Bu sayede kodlar programcının anadiline daha fazla yaklaşmış olur.
struct deyimi ile beraber kullanıldığında oluşturduğunuz yapıyı bir değişken türü olarak tanımlayıp o yapının çoğaltılmasını sağlar. Bu yapıdan değişken tanımlamak için tekrar struct deyiminin kullanılmasına gerek kalmaz.


Örnek: typedef Kullanımı

struct içerisinde struct Kullanımı

C programlama dili struct içerisindeki bir üyenin yine bir struct olmasına izin verir. Bunu yapmaktaki temel amaç:
Kaynak kodun tekrar kullanılabilirliğini arttırmak
Kaynak kodun okunabilirliğini arttırmak
Kaynak kodu sadeleştirmek

Örnek: struct içerisinde struct Kullanımı