27 Şubat 2017 Pazartesi

Yapılar ve Birlikler (enum Deyimi)


enum Deyimi / Sayma Sabitleri (Enumeration Constants)
struct Deyimi / Yapı (Structures)
typedef Deyimi
union Deyimi / Birlik


enum Deyimi

Sayma tipi olarak adlandırılırlar.
Bir sayma tipi, enum anahtar kelimesiyle tanıtılır ve tanıtıcılar ile temsil edilen tamsayı sabitlerinin kümesidir.
Bu sayma sabitleri, değerleri otomatik olarak belirlenen sembolik sabitlerdir.
enum içindeki değerler aksi belirtilmedikçe 0 ile başlar ve 1 arttırılır.
Bu tip, değişkenin alabileceği değerlerin sabit olduğu durumlarda programı daha okunabilir hale getirmek için kullanılır.


Mantıksal örnekler:
Cinsiyet: Kadın, Erkek
Calisma_Durumu: İssiz, Calisan, Ögrenci, Emekli
Evlilik_Durumu: Evli, Bekar
Egitim_Durumu: İlkokul, Lise, OnLisans, Lisans, LisansUstu

Genel yazım biçimi:
enum tip_adı{değer_1, değer_2, ..., değer_n} değişken_adı;


Örnek:
       enum bolumler {programcilik, donanim, muhasebe, motor};

Tanımı ile derleyici
programcilik için 0,
donanim için 1,
muhasebe için 2 ve
motor için 3 değerini
kabul ederek atamaları buna göre yapar.
Alıştırma: enum Oluşturma

Aşağıdaki bilgileirn enum tiplerini oluşturunuz:
Cinsiyet: Kadın, Erkek
Calisma_Durumu: İssiz, Calisan, Ögrenci, Emekli
Evlilik_Durumu: Evli, Bekar
Egitim_Durumu: İlkokul, Lise, OnLisans, Lisans, LisansUstu