13 Aralık 2014 Cumartesi

Java NetBeans ile Hesap Makinesi

Aşağı tarafta Java NetBeans IDE si kullanılarak hazırlanan hesap makinesi örneği verilmiştir. Uygulama: Sercan Baydar, Bülent Ciner
İndir

Java Görsel Uygulamalar

Aşağıda Java ile ilgili 5 adet Java Swing örneği verilmiştir.

Örnekler içerisinde;Label,Button,Text Area ve Combobox kullanılmıştır. Örneklerin indirilme linki: indir
6 Aralık 2014 Cumartesi

Java Snake Game

Aşağı tarafta java eclips platformu kullanılarak geliştirilen snake oyununun proje dosyası verilmiştir.
Uygulama: Serkan Ergene

Java Snake Game Download

26 Kasım 2014 Çarşamba

Kaynaklar (Algoritma ve Programlama Dersi İçin)

  •  C Dersi: Çözümlü Problem Kitabı (230 Çözümlü Örnek İçeren)Seçkin Yayınevi Yazarlar: Fügen C. Selbes,Gül Tokdemir,Çiğdem Turhan,Nergiz Ercil Çağıltay
  • N. Ercil Çağıltay ve ark., C DERSİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, Ada Matbaacılık, ANKARA; 2009.
  • Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları", 2007
  • http://tr.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks
  • http://www.codeblocks.org
  • http://www.AlgoritmaveProgramlama.com
  • http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/c

8 Kasım 2014 Cumartesi

Java Projeleri

1-) Java OpelGL ile 3D uygulama geliştirme (2 kişi)
2-) JUnit ile yazılım test etme geliştirilen bir uygulama üzerinden (2kişi)
3-) JSP ile PTC Sitesi oluşturma (3 kişi)

4-) Eclipse ile uml class diyagramı (1 kişi)
Plugin kullanımı( java kodundan class diyagramı üretiyor.)

http://www.objectaid.com/installation

5-) J2ME ile Beden Kitle İndexini hesaplayan program  (2kişi)

Yardımcı Materyal
(Beden kitle endeksi şöyle hesaplanır:
http://www.idealboykilo.com/beden-kitle-indeksi-hesaplama.html (bu sitedeki hesaplamanın benzeri javame ile yapıalcaktır)
Java ME (j2ME) notları (Türkçe)
http://belgeler.cs.hacettepe.edu.tr/yayinlar/eski/J2ME.pdf
http://www.karanfil.info/J2MEGirisKilavuzu.pdf
http://www.java2s.com/Code/Java/J2ME/TextFieldCapture.htm (j2me ile textbox örneği)
Netbeans ile Java ME Ortamı kurulumu : http://netbeans.org/kb/docs/javame/quickstart.html
NOT: Bu projede Eclipse yerine Netbeans kullanırsanız daha kolay geliştirirsiniz. Ayrıca Netbeans ile Java Me geliştirme ortamı Sadece MS Windows işletim sisteminde çalışır. Apple Mac yada Linux kullanacaksanız sanal makinada windows kullanınız.)

6-) Java ve Microsoft SQL server kullanılarak telefon rehberi Appleti geliştirme (1 kişi)
Sercan,Emre ---> 25 Aralık

Java ve Mysql Kullanan örnek uygulama
http://dijitalders.com/icerik/67/3457/java_ile_mysql_kullanilarak_yapilan_adres_defteri_appleti.html
(bu uygulamanın aynısı MS SQL server kullanılarak yapılacaktır)

Java'da MS SQL server'a nasıl bağlanılır?
http://thusithamabotuwana.wordpress.com/2012/07/19/connecting-to-sql-server-from-java/

7-) XML tabanlı Mesajlaşma uygulaması (2 kişi)

Bunun için
XML formatında bilgi yazıp bunu sunucuya upload eden bir java uygulaması (GUI veya konsol tabanlı olabilir)
Webdeki sunucudaki XML dosyayı okuyarak mesajı ekranda görüntüleyen istemci uygulaması (GUI veya konsol tabanlı olabilir)
yazılacaktır.
Gerekli bilgiler:
XML formatında bilgi yazma http://www.mkyong.com/java/how-to-create-xml-file-in-java-dom/
FTP ile XML dosyayı sunucuya yüklemek
  http://www.hiteshagrawal.com/java/ftp-upload-in-java (bu kodun çalışabilmesi için Apache commons net kütüphanesi gerekir http://commons.apache.org/proper/commons-net//download_net.cgi)
Sunucudan dosya indirmek: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/urls/readingURL.html
Java ile XML okuma (GUI örnek) http://javabrainhelper.blogspot.com/2012/08/read-xml-files.html
Bu projede eğer FTP destekli sunucu bulamazsanız bana başvurun, okulun sağladığı uygulama sunucusunda hesap açarım)

8-) Bir Web sitesindeki bütün e-posta adreslerini toplayarak bir dosyaya yazdıran program java
ile geliştirilecektir. (GUI veya konsol uygulaması olabilir.) (1 kişi)

Web sitesi adresi kullanıcıdan alınacaktır.
Web sitesindeki bütün e-mailleri bulduktan sonra bu web sitesinden başka sayfalara veya sitelere bağlantılar
varsa (linkler) linkleri de ziyaret edip onlardaki mailleri de ekleyecek. Kullanıcı uygulamayı durdurmadığı
sürece devam edecek.

9-)Freelancer sitesinden alınacak java projeleri(Alınan projenin tamamlanmış olması gerekmektedir.) (1kişi)

Java Eğitimi için www.javayaz.com sitesini kullanınız.

25 Ekim 2014 Cumartesi

Java'da Form Ekranı Oluşturma

 EXIT_ON_CLOSE ile oluşturulan forma kapatma düğmesi eklenmiş. Set size ile oluşturulan formun boyutları belirlenmiş. SetVisible özelliği ile oluşturulan formun aktif olarak görüntülenmesi sağlanmıştır. Oluşturulan formun üst tarafına title yazılmış ve label eklenerek label içerisine yazı eklenmiştir.

Java'da String Compare


Java Programlama Ödev Konuları.

1-JQuery (Mehmet,Ömer)- 14 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=GNb8T5NBdQg

2-JavaAplet (Sibel,Berkay,Burak,Burhan)- 28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=G5a7G3Y21Rw#t=346

3-Java Game (Kerem Çep)-28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=hBhAWTSu104

4- JavaSlick (Merve Akduman)-14 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=AXNDBQfCd08

5-JavaChat (Doğukan Aydoğdu)-28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=QISU14OrRbI

6 JavaTR (Rıza,Muhemmet,Ayşegül)-28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=EcuK-AzSm2Q&list=UUimWZEQJ71Wxxde7jsbwT1w

7 JavaTR (Nafih Yalım,Orhan Sarıkaya) 28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=EcuK-AzSm2Q&list=UUimWZEQJ71Wxxde7jsbwT1w

8 JavaSwing (Çağrı,Burak)-28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=R2rxWr__aUY

8 JavaWeb (Serkan)-28 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=XgFfBdwhvzc&list=PLB59C6BBACE1001BB&index=1

9 JavaNet Beans (Sercan,Samet)- 14 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=A9ZX5rWcDOE

10 JavaNet Beans Tut (Şeçilmedi)
http://www.youtube.com/watch?v=2FOp_RVrAq0&list=PLZAdaq3vS0fon3IVjAEzzrmvJmA9aHY-4&index=1

11 Java Snake (Serkan -Ali Ergene)- 14 Kasım Teslim Tarihi
http://www.youtube.com/watch?v=S_n3lryyGZM

12 Java Android (Emre)- 28 Kasım Teslim Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=SUOWNXGRc6g

Dersin Proje Konuları Ayrıca Belirlenecektir.

Java'da GUI oluşturma

Java'da form ekranları oluşturmak için import javax.swing.JOptionPane; kütüphanesi kullanılır. Aşağıda toplama işlemi yapan basit bir grafik ekranı örneği verilmiştir.
package de.vogella.eclipse.ide.first;
import javax.swing.JOptionPane;

public class MyFirstClass {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hi Eclips");
String fn = JOptionPane.showInputDialog("İlk Sayıyı Gir");
String sn = JOptionPane.showInputDialog("İkinci Sayıyı Gir");

int num1 = Integer.parseInt(fn);
int num2 = Integer.parseInt(sn);
int sum = num1 + num2;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Mesaj" +sum, "the title", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

}

}

Java'da Inheritance (Kalıtım)


Java'da kullanılan classlar içerisinde bulunun bir metotun aynısı başka bir class içerisinde de tanımlanıp aynı kod parçası tekrardan yazılabilir. Ancak bu method içerisinde bulunan kodlarda bir değişiklik yapıldığında aynı değişikliğin diğer methotlar içerisinde de yapılması gerekliğinde oldukca zaman alıcı ve hata üretmeye açık bir konu teşkil edecektir. Bu nedenle kullanılan o methot başka bir class içerisinde bir methot olarak tanımlanır ve o metotu kullanan diğer classlar o yeni methoda kalıtım yolu ile bağlanırlar. Bu sayede o method ta yapılacak bir değişiklik diğer methotlar içinde aktif olacaktır. Bu işin yapılması için ortak methodu kullanan classa diğer classların bağlantı yapılması gerekmektedir. extends kodu kullanılarak bu bağlantı sağlanacaktır. Yanda bu konu ile ilgili örnek verilmiştir.

Aynı örneği tuna extends potpie şeklindede deeyiniz.
Ana class olan food classının içerisinde bulunan eat methodu public olmak zorundadır. Eğer eat methodu private şeklinde tanımlanırsa alt classlar olan tuna yada poptie tarafından bu classa erişim imkanı olmayacaktır.


Java'da Final Kullanımı


Java'da Static Kullanımı


Java'da Class yerine Enum kullanımıJava'da Çoklu class kullanımı ve toString

Yandaki örnek için 3 adet class kullanılmıştır. Ana class olan apple classı diğer classlardan bilgi alarak bilgilerin sonuçlarını ekrana yazmıştır.

Java'da Aynı isimde obje oluşturma (farklı sayıda giriş değeri kullanarak)

Yanda verilen 2 classta get set komutları kullanılmış. Classlar arası veri gönderimi gerçekleştirilmiş ve aynı isimde farklı girdi değerleri kullanılarak classlar arası bilgi gönderimi sağlanmıştır.

17 Ekim 2014 Cuma

Java'da Private,Public ve This

Bir class içerisinde tanımlanan bir değişken; eğer aşağıdaki örnekteki gibi private şeklinde tanımlanırsa. O değişkene sadece o class içerindeki metorlar erişebilir. Eğer o class içerinde yapılan tanımlamada private yerine public tipinde bir tanımlama olur ise o zaman, o değişken farklı classlar tarafındanda kullanılabilir.

13 Ekim 2014 Pazartesi

Akış Diyagramlarının Temelleri (Bir oyun üzerinden)

Yazılımın temellierinin anlatıldığı 8 milyondan fazla kişinin algoritma oluşturduğu bir uygulama. Uygulama sayesinde algoritmanın temel yapılarını(if,else,while,for,vb) bir oyun üzerinden öğrenebilirsiniz. 20 adımdan oluşan uygulamayı tamamladığınızda size bir adet sertifika verilecektir.
Uygulama içerisinde verilen kısa videoların Türkçe altyazı seçeneği mevcuttur.http://learn.code.org/hoc/1

http://learn.code.org

Java Lab Uygulamaları -2

1-) Aşağıda verilen 2 farklı uygulamayı test classlarını da yazarak gerçekleştiriniz.2-) Aşağıda verilen uygulamayı test classlarını da yazarak gerçekleştiriniz.


3-) Aşağıda  verilen uygulamayı test classlarını da yazarak gerçekleştiriniz.


Java'da Farklı Classlar Kullanarak Bir Hesap Makinesi Oluşturma1.Yukarıda gösterilen hesap makinesi projesini oluşturun.
2.Hesaplama isimli paket dosyasını projeye ekleyin.
3 Calc ve HesapCalıstır isimli classları projeye ekleyin.
4 Yukarıda görünen kodları yazarak projeyi çalıştırın.

27 Eylül 2014 Cumartesi

Java'da Time Kullanımı 2 Class Arası


Java'da Dizi İçindeki Verileri İşleme


Java'da Çok Boyutlu Indexli Dizi Olusuturma


Java'da Çok Boyutlu Diziler


Java'da Dizi İslemleri


Java'da Rondom Array Oluşturma


Java'da Array İçindeki Sayılarla İşlem GerçekleştirmeJava'da Array Tablosu Oluşturma


Java'da Dizi Kullanımı


Java'da Rondom Sayı Üretme


Java'da Do While


Java'da Math Kullanımı


Java'da For Döngüsü


Java'da Girilen 10 Sayının Ortalamasını Bulan Program


Java'da Durumsal Operatörler


Java'da Else IF


Java'da (Nested IF)


Java'da Classlar Arası Çoklu Metod Aktarma

Aşağıdaki örnekte Java'da iki farklı class arasında çoklu Metod bilgilerinin nasıl aktarıldığı gösterilmektedir.


Java'da Classlar Arası Parametre Aktarma

Aşağıdaki örnekte Java'da iki farklı class arasında verilerin nasıl aktarıldığı gösterilmektedir.


Java'da Farklı Classların Birarada Kullanımı

Aşağıdaki örnekte 2 adet class oluşturulmuş. Bir class çalıştırılarak diğer class içerisindeki bilgilerin gösterilmesi sağlanmıştır.

Java'da While Kullanımı

Aşağıdaki örnekte java'da while kullanımı gösterilmektedir.


10 Temmuz 2014 Perşembe

Kazanılan Bitcoinlerin TL Olarak Banka Hesabına Gönderilmesi

İlk beş adımda anlattığımız, Bitcoin ile ilgili konulardan sonra, sıra en son adım olan kazanılan Bitcoinlerin banka hesaplarına nasıl aktarılacağına geldi. Bu işlemi 3 aşamada tamamlayacağız.
1.Adım Cex.i.o sitesinde biriktirdiğimiz Bitcoinleri BtcTurk sitesindeki hesabımıza gönderimi. Bu işlemi yapmak için BTC Türk sitesine kayıt yaptırıp ( https://www.btcturk.com/Account/Register ) yeni bir Bitcoin adresi edineceğiz.
2.Adım Btc Turk sitesindeki hesabımıza Bitcoinlerin gönderimi.
Bu işlem için Cex.io sitesinde bulunan Finance isimli üst menünün altında bulunan Btc satırının sağ tarafındaki withdraw(para çek) menüsünü seçiyoruz.
 

Açılan sayfada BTC Türk sitesinden aldığımız Bitcoin adresi yazıp Withdrawal (Para çekme isteği)
diyerek buradaki Bitcoinleri BTC Turk isimli siteye gönderiyoruz. Transfer ücreti %1 Btc + 0.0006 BTC. (İşlem 1-2 saat içerisinde gerçekleşecektir.) (Cex.io sitesinden kart tanımı yaparakta hesabınıza para çekebilirsiniz.)


 3.Adım BTC Turk sitesine gönderdiğimiz Bitcoinlerin Banka hesabına gönderimi.
Bu işlem için öncelikle BTC Turk sitesinde bulunan Bitcoinleri satmamız gerekmektedir. Bu sitede satım işleminin ne şekilde yapıldığı aşağıdaki sitede detaylı olarak anlatılmaktadır.
Son aşama satılan bitcoinlerin karşılığı olan TL nin Banka hesabına gönderimi
Yine aynı sitede aşağıda verilen adreste bu işlemin nasıl yapıldığı detaylı olarak anlatılmaktadır. https://www.btcturk.com/yardim/nasil-tl-cekebilirim

Bu dijital para biriminin değerini günlük hayatta kullandığımız para birimleri ile ne kadar ettiğini anlık olarak bulan basit ve kolayca http://www.btcsatoshi.hol.es sitesini kullanara görebilirsiniz.


Anlık olarak Bitcoin fiyatını görebileceğiniz. Kaç TL kaç satoshi eder gibi hesaplamaları yapabileceğiniz basit ve kullanışlı bir web sitesi btcsatoshi.hol.es oluşturulmuştur.
Site içerisinde Bitcoin-TL, TL-Bitcoin kur dönüşümlerini yapabileceğiniz gibi ayrıca yaklaşık olarak elliye yakın para birimini kullanarak, bitcoin fiyat ve kur dönüşümlerini yapabilirsiniz.Alternatif: Türkiye'de ayrıca https://koinim.com/ sitesi kullanılarakta bitcoinler satılabilir. Satış sonucu elde edeceğiniz tutarlar banka hesabına aktarılabilir.


Bitcoin ile İlgili Diğer Konular

Bitcoin Mining ile Para Kazanmak


Bitcoin mining ile madencilik yaparakta Bitcoin kazanabilirsiniz. Bitcoin medenciliği işi için geliştirilmiş madencilik cihazları bulunmaktadır. Örnek olarak Bitmain firması tarafından geliştirilmiş Bitmain S9 cihazı bu iş için kullanılabilir.
14 THz hızında bir işlemciye sahip Asic teknolojisi kullanan bu cihaz sayesinde Bu gün (28.02.17) itibari ile günlük 15$ değerinde bitcoin üretebilir. Cihazın bugün itibari ile aylık sürekli çalıştırıldığındaki enerji tüketimi ortalama 250TL civarındır. 2000$ bir ücreti bulunan cihaz hakkında temel bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.
Bitcoin madenciliği ile para kazanma oldukça zor ve profesyönellerin ancak para kazanabildiği bir durumdur. Ancak Bitcoin madenciliğine kıyasla daha az maliyetli ve daha kolay olan Etherium madenciliği ile de para kazanılabilir. (Kazandığınız Etherium Coinleri Bitcoin'e çevirebilirsiniz.) Bu konu ile ilgili bilgilendirme olması için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.
Etherium madenciliği için ihtiyaçlarınız
  • En az 4GB RAM'e sahip ve işlemci hızı yüksek bir ekran kartı.( Bu kartların 5-6 tanesini bir araya getirerek bir madencilik aracı (rig) oluşturabilirsiniz.) 
  • Bilgilendirme olması amacı ile aşağıda bu konu ile ilgili bir video bulunmaktadır.(ingilizce)Etherium Coin Madencilik Detaylı Bilgi9 Temmuz 2014 Çarşamba

Bitcoin ile İnternet Üzerinden Para Kazanmak

Bitcoin ile 2 farklı şekilde para kazanmak mümkündür. Bunlardan en kolayı PTC (Paid to Click) denilen interent üzerinden yapılan reklamların gösterim yöntemidir. Bu yöntemde, PTC için yapılmış web siteleri açılır . Bu sayede web sitesinde yer alan reklamlar gösterilmiş olur. Bu işlem karşılığında websitesi admini tarafından hazırlanmış ve otomatik olarak belirlenen reklam açma ücreti sizin Bitcoin hesabına yüklenmiş olur.

Bu şekilde para kazanmak için öncelikli olarak bir Bitcoin hesabına sahip olmanız gerekmektedir. Ücretsiz olarak Bitcoin hesabının nasıl açıldığını öğrenmek için  aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz. http://www.yazilimcilardunyasi.com/2014/07/bitcoin-hesab-nasl-aclr.html  

Eğer Bitcoin hesabına sahipseniz yapmanız gereken tek şey aşağıda verilen PTC sitelerini açıp Bitcoin adresinizi Bitcoin adresinin girilmesini istenilen yere girmek ve Captcha kodunu doğrulamak bu işlemi yapıp Submit isimli butona tıklamak.
Hesabınıza biriken Satoshiler sistem tarafından toplanacak ve 30000 Satoshi değerine ulaştığında Cex.io sitesinde bulunan Bitcoin hesabınıza hafta sonunda yatırılacaktır.

En çok kullanılan PTC siteleri ile ilgili linkleri aşağıdaki web adresinden bulabilirsiniz.

biggestfaucet.blogspot.com.tr

Saatte 1 kez kullanılabilir (Min 320 Satoshi Mak 32Milyon Satoshi) http://freebitco.in/ sistemden para kazanmak için kayıt lazım.

Tabi bu yöntemi kullanarak büyük kazançlar beklemek yanlış olacaktır. Yukarıda gösterilen siteleri kullanarak ayda yaklaşık 3 $ ila 5 $ karşılığı Satoshi kazanılabilir.

Bir sonraki yazımızda; "Bitcoin minning ile nasıl daha çok Satoshi kazanılır" ona bakacağız. Sonrasında ise "Kazandığımız Satoshileri nasıl TL ye çevirip banka hesabımıza göndereceğiz?" isimli konuya bakarak Bitcoin konusunu tamamlayacağız .

Bitcoin İle İlgili Diğer Konular

Bitcoin Hesabı Nasıl Açılır?

Sahip olduğunuz yada sahip olacağınız Bitcoinleri yatırmak için bir hesaba ihtiyacınız olacaktır. Bu hesabı paranızı yatırdığınız bir banka hesabı olarak düşünebilirsiniz. Bitcoin hesabını ücretsiz olarak açmak için Cex.io isimli web sitesini kullanabilirsiniz. Yüzmilyonlarca dolarlık işlemin yapıldığı bu siteyi kullanarak bir Bitcoin hesabı açabilirsiniz.
Hesap açmak için web sitesinin sağ tarafta bulunan Register (Kayıt) butonuna tıklamanız, açılan kısma e-posta ve şifre girmeniz yeterli. E-postanıza gönderilen aktivasyon mailini onaylayarak siteye kayıt olabilirsiniz.

Cex.io isimli siteye kayıt yaptıktan sonra, (Sing In [Giriş Yap] butonuna tıklayıp; e-postanızı, şifrenizi ve telefonunuza gelen smsteki numarayı sisteme girdikten sonra), web sitesin üst kısmında bulunan Finance (Hesap) menüsünden, Balace (Miktar) alt menüsünü seçelim.Balance yazan menünün altındaki Crypto Balance bölümüne gelelim (sayfanın aşağısında). Burada BTC (Bitcoin) yazısının sağında 2 adet buton bulunmaktadır. Bu buttonlar; Deposit (Bitcoin yatırma) Withdraw (Bitcoin çekme) işlemleri için kullanılmaktadır.Deposit yazan butona tıkladığımızda karşımıza çıkan ekranda Bitcoin hesap numaranız görülmektedir. Bitcoin numaranız ekranın orta kısmında bulunan text kutusunda yazmaktadır (Harflerden ve rakamlardan oluşan yazı). Örnek olarak aşağıdaki resme bakabilirsiniz.İlk Bitcoinler BitFun sitesinden  Bitcoin yatırma ve Bitcoin çekme işlemlerinin nasıl olduğunu öğrenmek ve küçükte olsa bir para kazanmak için(ortalama haftada 3-5TL) internet reklamcılığı üzerinden gelir elde eden ve kazandığı gelirin önemli bir kısmını web sitesini ziyaret edenlere Bitcoin olarak ödeyen güvenilir bir web sitesidir. Sitenin yaklaşık 4 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Site şuana kadar milyonlarca dolar değerinde Bitcoin ödemesi yapmıştır. Bitfun üzerinden nasıl ücretsiz olarak Bitcoin kazanacağınızı anlatan şu kısa yazıyı da okumanızı öneririm. Internet Reklamcılığı ile Bitcoin Kazanma


Kredi Kartı ile Bitcoin Almak İsterseniz

Cex.io isimli  web sitesi üzerinden hesap açtıktan sonra, Kredi kartınızla (yada sanal kredi kartınızla) Bitcoin alabilirsiniz (opsiyonel bir seçenek). Bu iş için Kredi kartınızın onaylanıp sisteme eklenmesi gerekmektedir. Kredi kartınızın nasıl sisteme ekleneceği ile ilgili bilgileri öğrenmek için Cex.io sistesi tarafından hazırlanmış aşağıdaki videoyu ve sitenin kredi kartı ekleme ile ilgili hazırladığı dökümanı kullanabilirsiniz.Sisteme kayıt olduktan sonra yukarıdaki CARDS butonu kullanılarak Bitcoin almak ya da satmak için kolayca banka kartı tanımlayabilirsiniz. (Visa banka kartı varsa daha avantajlı olacaktır. Para çekme ücreti 3.8$) Kart onaylaması için banka kartınızın bilgilerini vermeniz kredi kartı ile birlikte bir fotoğraf çektirmeniz ve çekilen bu fotoğrafı sisteme yüklemeniz gerekmektedir.


Kredi Kartı Ekleme Rehberi

https://support.cex.io/hc/en-us/articles/215994438

Sadece sanal kredi kartınızı sisteme girerekte Bitcoin satın alabilirsiniz. Sanal kredi kartının onaylanması için sanal kredi kartınızla birlikte bir resim çektirmeniz (bilgisayar ekranı ile sizin yüzünüzün görüldüğü) ve bu resmi sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Site ayrıca anlık mesajlaşma ile kullanıcıların sorunlarını gidermeye çalışmaktadır. Bunun için Cex.io isimli  sitenin alt kısmında bulunan Help menüsüde kullanılabilir. (Siteyi aktif olarak kullanmanız için İngilizce bilmeniz gerekmektedir.)


Buy Bitcoins with Credit Card