12 Ocak 2017 Perşembe

STDDEV ( ) Fonksiyonu


Standart sapma, sayısal verilerin aritmetik ortalamalardan farklarının kareli ortalaması olarak bilinir. Bu kavram istatistiksel veri analizlerinde sıkça kullanılır. Söz konusu hesaplamayı yapan SQL fonksiyonu ise; STDDEV ( ) 'dir.

Örnek-1: Personel maaşlarının standart sapmasını bulmak istiyoruz. Bunun için SELECT deyimi aşağıda gösterildiği biçimde kullanılır;

SELECT STDDEV (maasi) AS "Standart_Sapma"
    FROM personel