12 Ocak 2017 Perşembe

SUM ( ) FonksiyonuSütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla SUM ( ) fonksiyonundan yararlanılır.

Örnek-1: Tüm personel maaşlarının toplamını hesaplayan SELECT deyimi aşağıda gösterildiği biçimde oluşturulabilir;

SELECT SUM (maasi) AS "Toplam"
    FROM personel

Örnek-2: Sadece erkek personele ödenen aylık toplam maaş ne kadardır?

SELECT SUM (maasi) AS "Toplam Ödenen"      FROM personel            WHERE cinsiyet = 1