12 Ocak 2017 Perşembe

AVG ( ) Fonksiyonu
Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla; AVG ( ) fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun uygulandığı sütunun veri türü sayısal olmalıdır.

Örnek-1: Personel maaşlarını göz önüne alalım. Maaşların ortalamasını bulmak için şöyle bir yol izlenir;

SELECT AVG (maasi) AS "Ortalama"
    FROM personel

Örnek-2: Personel arasında, bolumID’si 5 olanların ortalama maaşı aşağıda gösterildiği biçimde hesaplanabilir;

SELECT AVG (maasi) AS "Ortalama"      FROM personel            WHERE bolumID = 5