12 Ocak 2017 Perşembe

Sayısal Fonksiyonlar


Sayısal fonksiyonlar dört işlemin yanı sıra AVG, SUM, STDDEV, VARIANCE, MAX, MIN, COUNT, ABS, SQR, RAND, POWER, CEILING, FLOOR, ROUND, EXP, LOG ve trigonometrik fonksiyonlar olan SIN, COS, TAN ve COT fonksiyonlarını kapsamaktadır.

Bu fonksiyonları örnekler üzerinde anlatarak devam edeceğiz. Bunun için bir personel tablosu oluşturup ve içerisine yeterli miktarda kayıt girelim.