12 Ocak 2017 Perşembe

Karakter Fonksiyonları

Karakter fonksiyonları veri tablolarında, veri türü char, varchar, nvarchar olarak tanımlanan alanlar için kullanılmaktadır.

Harflerden, harf, rakam ve simgelerden oluşan alanlar üzerinde işlem yapılmasını sağlamaktadır.

Örneğin ad, soyad, adres gibi alanlar bu  fonksiyonlarla işlem görebilmektedirler.
Karakter fonksiyonları olan;
LEFT: Metnin solundan n tane harf almak için,
RIGHT: Metnin sağından n tane harf almak için,
UPPER: Metni büyük harfe çevirmek için,
LOWER: Metni küçük harfe çevirmek için,
LTRIM: Metnin başındaki beyaz karakterleri atmak için,
RTRIM: Metnin sonundaki beyaz karakterleri atmak için,
REPLACE: Bir ifadeyi başka bir ifade ile değiştirmek için,
LEN: Bir alandaki karakterlerin uzunluklarını bulmak için,
REVERSE: Bir alandaki bilgileri tersen yazmak için, kullanılmaktadır.

Tüm karakter fonksiyonlarının kullanımlarına örnek aşağıda verilmiştir.
SELECT Adi,
         LEN (Adi) AS "UZUNLUK",
         LEFT (Adi, 3) AS "BAŞTAN",
         RIGHT (Adi, 3) AS "SONDAN",
         UPPER (Adi) AS "BÜYÜK",
         LOWER (Adi) AS "KÜÇÜK",
         LTRIM (Adi) AS "BAŞTAN BEYAZ",
         REPLACE (Adi, ‘rda’, ‘XXX’) AS "DEĞİŞİKLİK",
         REVERSE (Adi) AS "TERSTEN"
    FROM personel