5 Aralık 2016 Pazartesi

10.Veritabanı TürleriVeritabanları;kullanıcı sayısına,fiziksel konumuna,veri modeline göre üç şekilde sınıflandırılabilir.


Kullanıcı Sayısına Göre
Tek-kullanıcılı (single-user) veritabanları, bir seferde yalnızca bir kullanıcıyı destekler.
Masaüstü veritabanı: tek-kullanıcılı, PC üzerinde çalışır.

Çok-kullanıcılı (multi-user) veritabanları, aynı anda birden çok kullanıcıyı destekler.
Kurumsal veritabanları…


Fiziksel Konumuna Göre
Dağıtılmış sistemlerde tüm belgelerde aynı veri tabanı yönetim sistemi kullanılmış ise homojen dağıtılmış veri tabanı sistemi, farklı belgelere farklı veri tabanı sistemleri kullanılıyor ise heterojen dağıtılmış veri tabanı sistemi denir.
Merkezi Veritabanı: Tek bir veritabanı sistemi bulunur.  Fiziksel olarak ta tek bir merkezde bulunur.
Dağıtık Veritabanı: VTYS’nin çeşitli parçaları bir çok bölgeye dağıtılmıştır. Dağıtılmış veritabanı, kullanıcıya tek bir veritabanı gibi gözükür, fakat ayrı yerlerdeki veritabanlarından oluşur
Res-9


Veri Modeline Göre
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri belirli bir veri modeline dayanır.
Bir veritabanı yapısının temelini veri modeli kavramı oluşturmaktadır. Veriyi mantıksal düzeyde düzenlemek için; kullanılan kavramlar, yapılar ve işlemler topluluğuna veri modeli denir.

Birçok veri modeli geliştirilmiştir. Başlıca veri modelleri;
Sıra düzensel veri modeli,
Ağ (network) veri modeli,
İlişkisel veri modeli,
Nesneye yönelik veri modeli.

Sayılan bu veri modellerinin ilk ikisi şu anda kullanılmamaktadır. En yaygın kullanılanı ise, İlişkisel Veri Modelidir. Günümüzde kullanılan VTYS?’lerin hemen hemen tümü ilişkisel veri modeline dayalıdır. Son zamanlarda ortaya çıkan Nesneye Yönelik Veri Modeli, İlişkisel Veri Modeli ile birlikte bazı VTYS’?lerde kullanılmaktadır.