5 Aralık 2016 Pazartesi

13.Veritabanı Oluşturma Aşamaları


Bir veritabanı oluşturulurken çeşitli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Bir veritabanının kavramsal modellenmesi;
Kavramsal modelleme (sistemin analizi) yapılması,
Varlık–ilişki modelinin oluşturulması,
İlişkisel modelin oluşturulması.
Veritabanının mantıksal kurulumunun yapılması;
Kavramsal modellerin VYTS bileşenlerine dönüştürülmesidir.
Veritabanının fiziksel olarak kurulması;
Veritabanının programlanması safhasıdır.
Sistem analizi aşamasında, veritabanının tüm bileşenlerinin çok detaylı bir tanımlanması yapılmaktadır. Yani bu sistemde nelerin gerekli olduğu ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Bu inceleme kod tabanlı değil metin tabanlı bir incelemedir.
Burada ihtiyaçlar belirlenirken son kullanıcının görüşlerine yer verilmektedir. Yani sistemde hangi verilerin tutulacağı ve ne türden işlemlerin yapılacağı sistemi bizzat kullanacak kullanıcıyı da sorularak hazırlanabilmektedir.
Kavramsal model, fiziksel model ile karşılaştırıldığında;
fiziksel model, kullanılmak istenen VTYS üzerinde verilerin bilgisayarda tutulması, kayıtların düzenlenmesi ve erişim yöntemlerinin belirlenmesi vb. işleri gerçekleştirirken,
kavramsal model VTYS ve kısıtlamalardan bağımsız genel amaçlı bir model ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Kavramsal model herhangi bir sistem üzerinde değil kâğıt üzerinde veya bir tasarım yazılımı kullanılarak yapılmaktadır. Yani sistem analizi yapılmaktadır ve bu genellikle sözel bir bölümdür. Problemin detaylı tanımlaması yapılmaktadır.

Şimdi kavramsal modele bir örnek verelim.

"Maltepe Üniversitesi Kütüphanesinde kullanılmak üzere bir veritabanı modellenmek istenmektedir. Kütüphanede kitaplar içeriklerine göre tasnif edilmektedir. Her kitaba ait bir kitap numarası ve kitap adı vardır. Kitaplar içeriklerine göre tasnif edildiğinden birde raf numarası verilmektedir. Kütüphane görevlilerinin kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleri vardır. Kütüphane görevlisi ödünç kitap verme, kitap iadesi alma, kitap ekleme ve çıkarma haklarına sahiptir.”
“Kütüphaneden ödünç kitap öğrencilere, öğretim elemanlarına ve diğer personele verilebilmektedir. Kitaplar öğrencilere ödünç verilecekse öğrenci numarası, adı, soyadı, fakülte adı ve bölümü bilgilerine, personele verilecekse personel numarası, adı, soyadı, fakülte adı ve bölümü bilgisine, diğer personele verilecekse, personel numarası, adı, soyadı ve çalıştığı birim bilgilerine ihtiyaç vardır. Kitabın ödünç verilme süresi 15 gündür. Zamanında getirilmeyen kitaplar için personele gün başına ceza kesilir.”