5 Aralık 2016 Pazartesi

7.Piyasa da yaygın olarak kullanılan başlıca veri tabanı yönetim sistemi yazılımları:

Oracle,
Microsoft SQL Server,
Sysbase,
DB2,
MySQL,
Paradox,
Firebird,
Microsoft Access.
SQLite

Veritabanı kullanımı, geleneksel dosya kullanımına göre birçok yönden üstünlük sağlamaktadır. Bunlar:

Verinin tekrarlamasını önler,
Verinin tutarlı olmasını sağlar,
Aynı andaki erişimlerde tutarsızlıkların ortaya çıkmasını önler.
Verinin güvenliğini sağlar.

Geleneksel dosya sistemlerinin kullanıldığı uygulamalarda, her bir uygulama için veriler ayrı ayrı tutulur. Uygulamalar alt sistemlere bölünmüştür ve her bir alt sistemin kendi veri dosyaları bulunmaktadır. Bu veriler önemli oranda tekrarlıdır.
Örneğin; Türkiye’deki il kodları ve isimlerinden oluşan bir dosya PERSONEL alt sisteminde kullanılabilir. Ancak aynı dosyanın pazarlama alt sisteminde de bir kopyasının bulunması gerekmektedir. Daha başka birçok yerde aynı dosya bilgilerinin tekrarlanması gerekmektedir.
Veritabanı sistemlerinde ise bu tekrarlara gerek yoktur.

Veri tutarlılığını sağlar…
Veritabanı sistemlerinin en önemli üstünlüklerinden biri, veri bütünlüğünün (data integrity) sağlanmasıdır. Veri bütünlüğü, verinin doğruluğunu ve tutarlılığını anlatmaktadır.
Veritabanındaki verilerin doğruluğunu ve tutarlı bir bütün oluşturmasını sağlamak için, bir takım kısıtlamalara yer verilebilir.
Örneğin, öğrenci bilgileri girilirken; doğduğu il koduna 100 değeri kaydedildiğinde, yanlış bilgi nedeniyle, bu giriş isteğinin yerine getirilmemesi istenebilir.

Tutarsızlıkları önler…
Veritabanı uygulamalarında, veritabanı nesneleri başka başka uygulamalar tarafında paylaşılabilir. Veriler aynı anda farklı uygulamalar ve dolayısıyla farklı kullanıcılar tarafından aynı anda paylaşılabilir. VTYS, birlikte kullanımın yol açabileceği sorunları otomatik olarak çözer.
Örneğin, ürün stokunda 100 adet bilgisayar olduğunu varsayalım. İki farklı satış temsilcisinden birinin aynı anda 50, diğerinin ise 55 bilgisayar çıkışı yapmaya çalıştığını düşünelim.
İşlem aynı anda yapıldığı için, 100 birimlik stoktan 105 birim çıkış yapılacağı düşünülebilir.
Ancak VTYS buna izin vermez. Çıkışlar aynı anda yapılmasına rağmen, önce birincisini stoktan çıkarır ve ikincisi için bir kontrol yaparak çıkışı önler.
Bunun için bir kısıtlama tanımlanır. Bu kısıtlama verinin doğruluğunu denetleyecektir. Söz konusu kısıtlamalar veritabanı üzerinde verinin doğru ve tutarlı olmasını sağlayacaktır.
Veritabanı sistemleri, uygulamaların bir bütün olarak tasarlanmasını, alt sistemler arasında ilişkinin kurulmasını ve birden çok uygulamada kullanılan verilerin aynı veritabanı içinde ortak kullanılacak biçimde tasarlanmasını öngörür. Tüm uygulamaların gereksinim duyduğu veriler birbirleriyle bütünleşik yapıdadır. Dolayısıyla veri kaynağı tek olarak tasarlanır ve böylece veri tekrarları önlenmiş olur.

Veri güvenliğini sağlar…
Bazı uygulamaların ürettiği verilerin güvenliğini sağlamak önemli bir konudur. Veritabanı kullanıcılarının veritabanının içerdiği tüm bilgilere kolayca erişmesi istenilen bir durum değildir.
Örneğin; pazarlama bölümü uygulamalarında çalışan bir kullanıcının, diğer PERSONEL özlük bilgilerine ulaşması engellenmelidir.
Bunun gibi, her kullanıcının erişebileceği veriler ayrı ayrı tanımlanmalıdır.
Veritabanı sistemleri erişimlerin kısıtlanması için gelişken olanaklar sunmaktadır. Kullanıcılara veritabanı üzerinde çeşitli yetkiler atanır ve bu yetkiler veritabanı üzerindeki veriler ile birlikte saklanır.