5 Aralık 2016 Pazartesi

6.Veritabanı Sistemleri

Karmaşık dosya yapıları ve çok sayıda dosya arası ilişki ve kullanıcıların dosyalara erişimi söz konusu olduğunda, geleneksel dosya sisteminin yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu sorunu çözmek üzere, veriyi saklama ve veriye erişim konusunda yeni yazılım teknolojilerine yönelme başlamış ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) yaklaşımı ortaya çıkmıştır.
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) yaklaşımında veri girişi ve depolanması, veriye erişen uygulama programlarından bağımsızdır. Klasik dosya kullanımında ise, kayıt desenleri ve dosya yapılarında ortaya çıkabilecek en ufak bir değişiklik bile uygulama programlarının değişmesine ve yeniden derlenmesine neden olmaktadır.
Geleneksel dosya sisteminin yetersiz kaldığı durumlardaki sorunu çözmek üzere, veriyi saklama ve veriye erişim konusunda yeni yazılım teknolojilerine yönelme başlamış ve Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) yaklaşımı ortaya çıkmıştır.


Veritabanı yönetim sistemleri, veri yönetiminde karşılaşılan problemlerin çoğunu çözer. Bu sistemler, iş (business), araştırma (research) ve yönetim (administration) alanındaki veri yönetimini içeren hemen hemen bütün modern düzenlemelerde kullanılmaktadır.
Veritabanı sistemleri bilgisayar sistemlerinin önemli bir bileşeni olarak değerlendirilir.
Veritabanı yönetim sistemleri (VTYS), birbirleriyle ilişkili veri ve programlar topluluğundan oluşmaktadır.
Veri topluluğu bir veritabanı olarak değerlendirilir.
Veritabanı bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı ortamdır.
Veritabanı sistemleri, veri kümelerinin düzenli biçimde tutulduğu ve bu verilerin çeşitli yazılımlar aracılığıyla yönetildiği ortamlardır.