5 Aralık 2016 Pazartesi

8.Veritabanı Yönetim Sistemleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS - DBMS), kullanıcı ile veritabanı arasında arabuluculuk görevini üstlenir.
Veritabanı yapısı, bir dosya topluluğu olarak depolanır.
VTYS ile bu dosyalara erişilebilinir.
VTYS, paylaşılabilir veriler sağlar.
VTYS, birçok kullanıcı bakış açısına göre verileri birleştirir.
VTYS, son kullanıcı ile veritabanı arasındaki etkileşimi yönetir.
Bir veritabanı sistemi ile bir dosya sisteminin karşılaştırılmasını görüyoruz.