29 Kasım 2013 Cuma

Excel'de Veri Tablolarıyla Çalışmak

İncelenecek Konular:
6.1. Giriş
6.2. Verileri Girmek ve Değiştirmek
6.3. Çalışma Kitabı İçinde Verileri Taşımak
6.4. Çalışma Kitabı İçinde Verileri Bulmak ve Değiştirmek
6.5. Çalışma Sayfasındaki Verileri Düzeltmek ve Geliştirmek
6.6. Tabloları Kullanarak Verileri Düzenlemek
6.7. Excel’de Verileri Kullanarak Grafik Oluşturmak

6.1. GİRİŞ

Tablolar, grafikler ve biçimlendirmeler kullanarak bilgilerin etkin biçimde sunulması ve görüntülenmesini Excel 2007 ile gerçekleştirebiliriz. Veriler, çalışma kitabının en önemli parçasıdır. Doğru ve verimli bir biçimde bu verilerin çalışma kitabına girilmesi önemlidir. Excel 2007 kullanımı ile daha az veri girişi hatası yapabilir ve verileri çözümlemek için daha fazla zamana sahip olabiliriz. Ayrıca Excel 2007 üzerinde tutulan verileri kullanarak, işimizle ilgili ileriye dönük düzgün ve tutarlı kararlar verebiliriz.

Excel 2007, çalışma sayfasına verileri verimli bir biçimde girmek ve yönetmek için bize çok çeşitli araçlar sunmaktadır. Örneğin; Excel 2007, verileri tablolar şeklinde düzenlememize olanak verir, böylece veriler daha kolay ve hızlı çözümlenir ve saklanır. Excel 2007 ayrıca veri dizilerini daha hızlı girmemizi sağlar. Bir ya da daha fazla değeri tekrarlamamızı ya da çalışma sayfasının bir bölümünden diğerine taşınan hücreleri, sütunları ve satırları denetlememizi sağlar. Bunun yanında Excel 2007, çalışma sayfasındaki metinlerin yazım denetimini yapmamıza, kavramlar dizinini kullanarak alternatif sözcükler aramamıza ve sözcükleri başka dillere çevirmemize de olanak verir.

Bu hafta, Excel 2007'de veri girmeyi ve değiştirmeyi, çalışma kitabı içinde verileri taşımayı, bulmayı ve başka verilerle değiştirmeyi, verileri geliştirmek için yazım denetimi ve başvuru araçlarını kullanmayı, Excel 2007 veri tablolarını kullanarak verileri düzenlemeyi ve grafik oluşturmayı öğreneceğiz.

6.2. VERİLERİ GİRMEK VE DEĞİŞTİRMEK

Excel’de yeni bir çalışma kitabı oluşturduktan sonra verileri girmeye başlayabiliriz. Veri girmenin en basit yolu, bir hücreyi tıklamak ve bir değer yazmaktır. Bu yöntem birkaç parça veri girerken işe yarar ancak uzun değerli dizileri ya da serileri girerken en iyi çözüm olmayabilir. Örneğin, bilgisayar donanımı satan bir şirket, satış yaptığı müşterileri için aylık indirim miktarlarını listeleyen bir çalışma sayfası oluşturmak isteyebilir. Bu aylık indirim miktarlarını kaydetmek için şirketin aşağıdaki düzene sahip bir çalışma sayfası oluşturması gerekir.Ocak, Şubat, Mart dizisini tekrar tekrar yazmak için dizinin ilk örneğini kopyalayıp yapıştırabiliriz. Ancak bunu Otomatik Doldur yöntemini kullanarak yapmak daha kolaydır. Otomatik Doldur ile program tarafından tanınan bir dizinin ilk öğesini girdikten sonra hücrenin sağ alt köşesindeki doldurma tutmacını tutup; serileri verimizi alacak kadar genişleyene dek sürükleriz. Benzer bir araç olan Serileri Doldur, bir seriye iki değer girmemize ve seriyi çalışma sayfası içinde genişletmek için doldurma tutmacını kullanmamıza olanak verir. Örneğin, 2'den başlayan ve ikişer ikişer artan bir seri oluşturmak istersek, ilk hücreye 2, ikincisine 4 yazıp her iki hücreyi seçer, sonra da doldurma tutmacını kullanarak seriyi dilediğimiz son değere kadar genişletebiliriz.
Doldurma tutmacını sürüklerken Excel 2007'nin serideki değerleri nasıl genişleteceğini belirleyebiliriz. Örneğin; doldurma tutmacını yukarı ya da sola sürüklersek; Excel 2007, önceki değerleri içerecek şekilde seriyi genişletir. Bir hücreye Ocak yazıp hücrenin doldurma tutmacını yukarı ya da sola sürüklersek; Excel 2007, Aralık'ı ilk hücreye, Kasım’ı ikinciye yerleştirerek seriyi tamamlar.Excel 2007'nin bir veri serisini genişletmesini denetlemenin diğer bir yolu, doldurma tutmacını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutmaktır. Örneğin; Ocak değerini içeren bir hücreyi seçip doldurma tutmacını aşağı sürüklersek, Excel 2007 bir sonraki hücreye Şubat'ı, sonrakine Mart'ı yerleştirerek seriyi genişletir. 


Eğer CTRL tuşunu basılı tutarsak, Excel 2007 seriye eklediğimiz her hücreye tekrar tekrar Ocak yazar.Bu bölümde kullanacağımız diğer veri girme teknikleri, girmekte olduğumuz değerin daha önce girdiğimiz değerlerle benzerliğini algılayan Otomatik Tamamla, bir sütunda var olan değerlerden birini seçmemize olanak tanıyan Aşağı Açılan Listeden Al ve bir değeri aynı anda birden çok hücreye girmemize olanak veren CTRL+ENTER tuşlarıdır.


Aşağıdaki tablo bu veri girme yöntemlerini özetlemektedir:

Yöntem İşlem
Otomatik Doldur Tanınan bir serinin ilk değerini girin ve doldurma tutmacını kullanarak seriyi genişletin.
Serileri Doldur Bir serinin ilk iki değerini girin ve doldurma tutmacını kullanarak seriyi genişletin.
Otomatik Tamamla Bir hücreye ilk birkaç harfi yazın. Aynı sütunda benzer bir değer bulunuyorsa, Excel 2007 var olan değeri önerir.
Aşağı Açılan Listeden Al Bir hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklayın ve görünen kısayol menüsünden Aşağı Açılan Listeden Al komutunu seçin. Var olan değerlerin listesi hücrenin altında görünür. Hücreye girmek istediğiniz değeri tıklayın.
CTRL + ENTER Aynı veriyi içermesini istediğiniz bir hücre aralığını seçin, etkin hücreye veriyi yazın ve CTRL + ENTER tuşlarına basın.

Excel 2007'nin geçerli sürümündeki kullanımlı diğer bir özellik, Otomatik Doldur ile çalışma sayfasına eklediğimiz verilerin yanında görünen Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesidir. Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesini tıklamak, Excel 2007'nin doldurma uygulanan hücrelerle ilgili gerçekleştirebileceği işlemleri listeler. 
Listedeki seçenekler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Seçenek İşlem
Hücreleri Kopyala Seçili hücrelerin içeriğini doldurma işlemi için seçilen hücrelere kopyalar.
Serileri Doldur Doldurma işlemi için seçilen hücreleri serinin sonraki öğeleriyle doldurur.
Yalnızca Biçimlendirmeyi Doldur Seçili hücrenin biçimini doldurma işlemi için seçilen hücrelere kopyalar. Ancak hedef hücrelere herhangi bir değer yazmaz.
Biçimlendirmeden Doldur Doldurma işlemi için seçilen hücreleri serinin sonraki öğeleriyle doldurur. Ancak kaynak hücrelere uygulanan biçimlendirmeyi uygulamaz.
Günleri, İş Günlerini, vb. Doldur Bu seçenek dolduracağınız seriye göre değişir. Örneğin; Çar, Per ve Cum hücrelerini genişletirseniz Excel 20O7 iki seçenek daha sunar; Günleri Doldur ve İş Günlerini Doldur. Bilinen bir dizi kullanmazsanız bu seçenek görünmez.6.3. ÇALIŞMA KİTABI İÇİNDE VERİLERİ TAŞIMAK

Belirli bir hücreye geçmenin birçok yolu vardır. En kestirme yol, geçmek istediğimiz hücreyi tıklamaktır. Tıkladığımız hücrenin çevresi siyah çizgiyle çerçevelenir ve varsa içeriği formül çubuğunda görünür. Bir hücre çerçevelendiğinde, etkin hücre olur ve içeriğini değiştirebiliriz. Birden çok hücre ya da hücre aralığı seçmek için de benzer bir yöntem kullanılır. Aralıktaki ilk hücreyi tıklarız ve işaretçiyi seçmek istediğimiz diğer hücreler üzerinde sürükleriz. Çalışmak istediğimiz hücre ya da hücreleri seçtikten sonra hücre içeriğini kopyalayabilir, silebilir ya da biçimlendirebiliriz. 
Hücreleri tek tek ya da bir hücre aralığı olarak seçmekle sınırlı değiliz. Örneğin; donanım parçaları satın alan müşteriler için yapılan indirim miktarını gösteren bir sütunu, indirim yüzdesini gösteren başka bir sütuna yer açmak için, bir sütun sağa kaydırmamız gerekebilir. Veri içeren bir sütunun ya da sütunların tamamını aynı anda taşımak için çalışma sayfasının üstündeki sütun başlığını tıklarız. Sütun başlığını tıklamak, o sütundaki bütün hücreleri vurgular ve sütunu kopyalamamıza ya da kesip çalışma kitabının başka bir yerine yapıştırmamıza olanak verir.

Bir hücreden kopyalayıp başka bir hücreye yapıştırdığımız verinin yanında Yapıştırma Seçenekleri düğmesi görünür. Yapıştırma Seçenekleri düğmesini tıklamak, Excel 2007'nin yapıştırılan hücrelerle ilgili yapabileceği işlemlerin listesini görüntüler.Yapıştırma Seçenekleri düğmesinde yer alan seçenekler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Seçenek İşlem
Hedef Temayı Kullan Pano (Kes ya da Kopyala komutuyla seçilen en son bilgiyi tutar) içeriğini hedef hücrelere yapıştırır ve hedef çalışma kitabına uygulanan temayı kullanarak veriyi biçimlendirir.
Hedef Biçimlendirmesiyle Eşleştir Pano içeriğini hedef hücrelere yapıştırır ve veriye hedef hücrelerin var olan biçimini uygular.
Kaynak Biçimlendirmesini Koru Bir hücre sütununu hedef sütuna yapıştırır; kopyalanan sütunun biçimlendirmesini yeni sütuna uygular.
Yalnız Değerler Hiçbir biçimlendirme uygulamadan kopyalanan sütunun değerlerini hedef sütuna yapıştır.
Değerler ve Sayı Biçimlendirmesi Varsa sayı biçimlendirmesini koruyarak Pano içeriğini hedef hücrelere yapıştırır.
Değerler ve Kaynak Biçimlendirmesi Kaynak hücrelerin biçimlendirmesini koruyarak Pano içeriğini hedef hücrelere yapıştırır.
Kaynak Sütun Genişliğini Koru Pano içeriğini hedef hücrelere yapıştırır ve hedef hücrelerin sütun genişliğini yeniden boyutlandırarak kaynak hücrelerin sütun genişliğiyle eşleştirir.
Yalnızca Biçimlendirme Kaynak hücrelerin biçimlendirmesini hedef hücrelere uygular ancak kaynak hücrelerin içeriğim kopyalamaz.

6.4. VERİLERİ BULMAK VE DEĞİŞTİRMEK

Excel 2007 çalışma sayfaları bir milyondan fazla satır içerir. Bu nedenle bir çalışma sayfasında aradığımız bir veriyi bulmak için tek tek satırlara bakmaya zamanımız yetmeyecektir. Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanarak Excel 2007 çalışma sayfalarında istediğimiz verileri bulabiliriz. Belirli değerleri içeren hücrelerin aramasını sağlamak üzere bu iletişim kutusunun iki sekmesi vardır; birincisi Bul, ikincisi Değiştir. Bul sekmesindeki denetimleri kullanmak, istediğimiz veriyi bulmamızı; Değiştir sekmesindekileri kullanmak ise bir değeri bir başkasıyla değiştirmemizi sağlar. 

Bulup değiştirdiğimiz veri üzerinde daha fazla denetime ihtiyaç duyduğumuzda, örneğin; hücre değerinin tümünün aradığımız değerle eşleştiği hücreleri bulmak istediğimizde, Bul ve Değiştir iletişim kutusunu genişletmek için Seçenekler düğmesini tıklarız.Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki diğer seçeneklerle, verilen belirli bir biçimlendirmeye göre gözden geçirebiliriz. 

Bir değeri elle değiştirmek için hücreyi seçtikten sonra hücreye yeni değeri yazarız ya da Formül Çubuğu'nda değiştirmek istediğimiz değeri seçer ve yeni değeri yazarız.


Aşağıdaki tabloda Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki denetimlerin işlevleri özetlenmiştir.

Denetim İşlev
Aranan alanı Bulmak ya da değiştirmek istediğiniz değeri içerir.
Tümünü Bul düğmesi Aranan alanındaki değeri içeren tüm hücreleri seçer.
Sonrakini Bul düğmesi Aranan alanındaki değeri içeren bir sonraki hücreyi seçer.
Yeni değer alanı Aranan alanındaki değerin yerine yazılacak değeri içerir.
Tümünü Değiştir düğmesi Aranan alanındaki değeri, bulunduğu tüm hücrelerde Yeni değer alanındaki değerle değiştirir.
Değiştir düğmesi Aranan alanındaki değeri, yeni değerle değiştirir ve Aranan alanındaki değeri içeren bir sonraki hücreyi vurgular. 
Seçenekler düğmesi Bu ve Değiştir iletişim kutusunu, ek özellikleri gösterecek şekilde genişletir.
Biçim düğmesi Bulunacak ya da bulunan değerlerin yerine konacak değerlerin biçimlerini belirlemek için kullanabileceğimiz Biçim Bul iletişim kutusunu görüntüler.
İçinde liste kutusu Etkin çalışma sayfasında ya da tüm çalışma kitabında arama yapma seçeneklerinden birini seçmenize olanak verir.
Ara liste kutusu Satırlar ya da sütunlar içinde arama yapma seçeneklerinden birini seçmenize olanak verir.
Konum liste kutusu Hücre formülleri, değerleri ya da açıklamalar içinde arama yapma seçeneklerinden birini seçmenize olanak verir.
BÜYÜK/Küçük harf duyarlı onay kutusu Aranan alanına yazılan metnin büyük ya da küçük harf oluna duyarlı olarak esleme yapar.
Tüm hücre içeriğini eşleştir onay kutusu Aranan alanında yazan değerin aynısını içeren hücreyi bulur.
Kapat düğmesi Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kapatır.

                    
         
6.5. ÇALIŞMA SAYFASINDAKİ VERİLERİ DÜZELTMEK VE GELİŞTİRMEK

Verileri girdikten sonra denetlemek ve düzeltmek için zaman ayırmamız gerekir. Her sayısal verinin doğruluğundan emin olmamız gerekir ancak metnin doğru yazıldığından emin olmak için Excel 2007'nin yazım denetçisini kullanabiliriz. Tanımadığı bir sözcükle karşılaşan yazım denetçisi sözcüğü vurgular ve doğru sözcükle ilgili en iyi tahmini yansıtan önerisini sunar. Sözcüğü yazarak düzenleyebilir, doğru sözcüğü önerilen listeden seçebilir ya da yazım denetçisinin hatalı yazımı göz ardı etmesini sağlayabiliriz. Yazım denetçisini standart sözlükte olmayan sözcükleri eklemek için de kullanabiliriz. Excel 2007'nin çalışma sayfamızda kullandığımız sözcükleri daha sonra tanımasını sağlayabiliriz. Yaptığımız değişikliği, çalışma kitabını kapatmadığımız sürece iptal edebiliriz. Bir değişikliği geri almak için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaki Geri Al düğmesini tıklayabiliriz. Eğer değişikliği saklamaya karar verirsek, değişikliği geri yüklemek için yinele komutunu kullanabiliriz.Seçtiğimiz sözcükten emin değilsek ya da seçtiğimiz sözcük söylemek istediğimizi tam olarak karşılamıyorsa Eşanlamlılar Sözlüğü'nü kullanarak alternatif sözcükler arayabiliriz. 


Son olarak, bir sözcüğü başka bir dile çevirmek için çevirisini yapmak islediğimiz değeri içeren hücreyi seçip, Gözden Geçir sekmesini tıklarız. Yazım Denetimi grubunda yer alan Çevir düğmesine tıklarız. Ardından, Araştır görev bölmesi görüntülenir ve çevirisini yapmak istediğimiz sözcük ya da cümlenin hangi dilden hangi dile çevrileceğini gösteren dil seçeneklerini seçebileceğimiz denetimler karşımıza gelir ve ilgili çevrim işlemini gerçekleştirebiliriz.


       
6.6. TABLO KULLANARAK VERİLERİ DÜZENLEMEK

Excel, veri listelerini etkin bir biçimde yönetmemizi sağlar. Çalışma sayfasındaki verileri bir ya da birden çok sütundaki değerlere göre sıralamamızı, çeşitli ölçütleri kullanarak görüntülenen verilerin boyutunu sınırlamamızı ve görünen değerleri özetleyen formüller oluşturmamızı sağlar. Excel 2003'te bulunan veri listesi adlı yapı, Excel 2007'de tablo'ya dönüşmüştür.

Bir veri tablosu oluşturmak için bitişik hücrelere sütun başlıklarını yazıp, sonra da başlıkların altına veri satırlarını gireriz. Başlıkları ve verileri seçip, Giriş sekmesinde yer alan Stiller grubundaki Tablo Olarak Biçimlendir düğmesine tıklarız. Açılan stil galerisinden tabloya uygulayacağımız Stili seçebiliriz. Tablo Olarak Biçimlendir iletişim kutusu görüntülendiğinde “Tablonuzun Verileri Nerede?” alanında yazan hücre aralığının seçimimizle eşleştiğinden ve “Tablom Üstbilgi Satırı İçeriyor” onay kutusunun seçili olduğundan emin olmalıyız. Her şey yolundaysa artık Tamam düğmesini tıklayabiliriz.Excel 2007, var olan veri listesinden de tablo oluşturabilir; bunun için verilerin farklı biçimlendirilmiş başlık satırı içermesi, liste içinde boş satır ve sütunun olmaması ve listenin altında ya da hemen yanındaki hücrelerde ilgisiz bir verinin bulunmaması gerekir.Bir tabloya veri eklemek istediğimizde tablonun son satırının hemen altında yer alan satırdaki hücreyi ya da tablonun hemen sağında yer alan sütundaki hücreyi seçerek, bir değer girelim. Değeri girip hücrenin dışına çıktığımızda Otomatik Tamamla Seçenekleri akıllı etiketi görüntülenir. Tablonun bu veriyi içermesini istemiyorsak tablodan bu hücreleri çıkarmak için Tablo Otomatik Genişletmeyi Geri Al'ı tıklayabiliriz. Excel 2007'nin hiçbir zaman bitişik verileri tabloya dâhil etmesini istemiyorsak, Tabloları Otomatik Genişletmeyi Durdur seçeneğini tıklayabiliriz.


Tablonun sağ alt köşesindeki boyutlandırma tutmacını sürükleyerek yeni satır ve sütunlar ekleyebilir ya da çıkarabiliriz. Tablomuzdaki sütun başlıkları tanımlanabilir değer dizileri içeriyorsa (örneğin; Bölge 1, Bölge 2 ve Bölge 3 gibi), boyutlandırma tutmacını dördüncü sütunu oluşturmak için sürüklediğimizde dizinin bir sonraki değeri olan Bölge 4 etiketiyle Excel 2007 sütunu oluşturur.Tablolar genellikle toplam ya da ortalama hesaplayarak ya da bir sütundaki maksimum ya da minimum değeri bularak özetleyebileceğimiz verileri içerir. Bir ya da daha fazla sütundaki verileri özetlemek için tablomuza bir Toplam satırı ekleyebiliriz.


   
Toplam satırı eklediğimizde, Excel 2007 tablonun en sağ sütunundaki değerlerin toplamını hesaplayan bir formül yaratır. Bu özet işlemini değiştirmek ya da Toplam satırındaki diğer hücrelere özet işlem eklemek için hücreyi tıklarız, görünen açılır oku, sonra da uygulamak istediğimiz özet işlemi açılır menüden seçebiliriz. Ek İşlevler öğesini tıklamak, İşlev Ekle iletişim kutusunu görüntüler; burada Excel 2007'deki işlevler içinden seçim yapabiliriz.Yeni bir çalışma sayfası oluşturduğumuzda, Excel 2007 tablolarımıza Tablo1 ve Tablo2 gibi genel adlar verir. Tablonun adını açıklayıcı bir adla değiştirebiliriz; bunun için tablodaki herhangi bir hücreyi tıklarız. Tasarım bağlamsal sekmesini tıklayıp, Özellikler grubunda yer alan Tablo Adı alanını kullanarak tablo adını düzenleyebiliriz. 
Tablonun adını değiştirmek çok önemli bir konu olarak görünmeyebilir ancak veri tablosunu özetleyen formüllerin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Tablolarımızı yeniden adlandırmayı alışkanlık haline getirmeliyiz, böylece içerdikleri verileri tanımlayabiliriz.

Herhangi bir nedenle tablomuzu normal hücre aralığına dönüştürmek istersek, tablo içindeki herhangi bir hücreye tıklarız. Ardından Tablo Araçları bağlamsal sekmesinde yer alan Araçlar grubundaki Aralığa Dönüştür düğmesini tıklarız. Excel 2007, “Tabloyu normal aralığa dönüştürmek istiyor musunuz?” sorusunu soran ileti kutusunu görüntülediğinde Evet düğmesine tıklarız ve tablomuzu normal hücre aralığına dönüştürmüş oluruz.6.7. EXCEL’DE VERİLERİ KULLANARAK GRAFİK OLUŞTURMAK

Grafikler, çalışma sayfamızda yer alan verilerin görsel olarak sunulması için bir yol sağlarlar. Grafikler, eğilimlerin ve karşılaştırmaların hızlı ve renkli olarak görüntülenmesini sağlayarak, başkalarının verilerimizi kolay bir şekilde yorumlamasına yardımcı olur. Excel 2007, hemen uygulayabileceğimiz önceden tasarlanmış biçimlerin bir galerisiyle geniş grafik geliştirmeleri, yeni 3D (üç boyut) seçenekleri ve verilmek istenen mesajı iletmek üzere kullanabileceğimiz tam bir bağlamsal araçlar grubu içerir. Grafik çizmek istediğimiz veri aralığını ya da aralıklarını seçerek süreci başlatabiliriz. Ardından Ekle sekmesini tıklayarak, oluşturmak istediğimiz grafik türünü seçebiliriz.Grafik çalışma sayfamızda görünür. Grafik Araçları bağlamsal sekmesi, grafiklerimizi özelleştirmek üzere üç seçenek grubu sunar:

Tasarım sekmesi grafik türünü, veri kaynağını, veri düzenini ve hızlı grafik stillerini verir.Grafik Araçları’ndaki, Düzen sekmesi grafik özelliklerini girmemizi, grafik öğeleri eklememizi ya da düzenlemelerimizi ve 3D grafiklerle ilgili seçimler yapmamızı sağlar.Biçim sekmesi farklı grafik öğelerini seçmemiz, grafik şekline 3D köşe, gölge, eğim vb. stiller eklememiz için araçlar sunar.BÖLÜM ÖZETİ

Bitişik hücrelere bir ya da daha fazla değer yazıp, hücreleri seçtikten sonra doldurma tutmacını sürükleyerek kolayca veri serileri yaratabiliriz. 

Doldurma tutmacını sürüklemek Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesini görüntüler. Seçili hücrelerin değerlerini kopyalamak, serileri genişletmek ya da seçili hücrelerin biçimlendirmesini yeni hücrelere uygulamak seçenekleri arasından seçim yapabiliriz.

Excel 2007, Açılır Liste, Otomatik Tamamla ve CTRL+ENTER tuşlarını kullanarak veri girmemizi sağlar.

Excel 2007, hücreleri, sütunları ya da satırları kopyalayıp (ya da kesip) yapıştırdığımızda Yapıştırma Seçenekleri akıllı etiketini görüntüler. 

Çalışma sayfasında belli bir değeri ya da belirli bir biçimlendirmesi olan hücreleri bulup değiştirebiliriz.

Excel 2007, çeşitli yazım denetleme ve araştırma araçları sunar. Bu araçlar, çalışma kitabımızın yazım denetimini yapmamızı, Eşanlamlılar Sözlüğü'nü kullanarak alternatif sözcükler bulmamızı ve sözcükleri bir dilden diğerine çevirmemizi sağlar. 

Excel 2007'nin yeni özelliklerinden olan veri tabloları, verilerimizi etkin bir biçimde düzenlememize ve özetlememize olanak verir.