7 Kasım 2013 Perşembe

Android (ilk sayfa arası bilgi gönderimi)

Bu programda 2 sayfa arasında parametre aktarımı yapılacaktır. Sayfalar layout’u üzerinden girilen bilgiler sayfa2 layout’una bilgi gönderilmektedir. Bu işin yapılması için; ilk önce main.xml isimli layout hazırlanır. Sayfa2.xml isminde sayfa2 layout hazırlanır.  Sayfa2.java hazırlanır ve sayfa2 layoutuna bağlanır. Sayfalar.java üzerinden intent ve bundle komutları kullanılarak sayfa2.java dosyasına parametre aktarılır.

Uygulama konu derste işlendikten sonra verilecektir.