4 Kasım 2013 Pazartesi

Mobil Programlama Ödevi

Ömer Genç & Melis Aydın
Mobil Programlamaya Giriş
1.2.   Android Nedir?
1.3.   Android Mimarisi
1.4.   Android SDK kurulumu
1.5.   JDK ve Eclipse Kurulumu
1.6.   Eclipse Simülatör Tanımlama
1.7.   Android Sanal Cihazın Çalıştırılması
1.8.   Android Development Tools (ADT) Kurulumu
1.9.   Konum Bazlı İşlemler
1.10.     Veritabanı
1.11.     Grafik İşlemleri

FURKAN HAKTAN SAFSOY & TUBA GENÇ &  Sarp Dağ 
Android Uygulaması Yaratma
1.1.   Yeni Android Projesi Yaratma
1.2.   Proje İsmi Belirleme ve SDK Ayarları
1.3.   Proje Konfigürasyon Ayarları
1.4.   Simge Belirleme
1.5.   Splash Ekran Oluşturma
1.6.   Uygulamayı AVD içinde Çalıştırma
1.7.   Uygulamayı Durdurma
1.8.   Aktivite Yaratma
1.9.   Layout Oluşturma

YİĞİTHAN KADIOĞLU & FARUK EKİN
Uygulama Bileşenleri 
1.1.   Aktiviteler
1.1.1.     Aktiviteler Arası Parametre Aktarımı
1.2.   Amaçlar (intents)
1.3.   Android manifest
1.4.   Servisler
1.4.1.     Servis oluşturma
1.4.2.     Servis çalıştırma
1.5.   Yayın Algılayıcılar
1.5.1.     Yayın Alıcının Statik Tanımı
1.5.2.     Yayın Alıcının Dinamik Tanımı
1.6.   İçerik sağlayıcılar
1.7.   Manifest Dosyası
1.8.   Kaynaklar (Resources)
1.8.1.     String Kaynaklar
1.8.2.     Renk Kaynakları

SERCAN BAYDAR &  ERDİ MADEN  &  Burak Akman
Kullanıcı Arayüz Bileşenleri
1.2.   Temel Arayüz Bileşenleri
1.2.1.     Düğme (Button)
1.2.2.     Metin Kutusu (TextView)
1.2.3.     Düzenleme Kutusu (EditText)
1.2.4.     Toast Fonksiyonu
1.2.5.     Onay Kutusu (CheckBox)
1.2.6.     Seçenek Düğmesi (RadioButton)
1.2.7.     Çift Durumlu Düğme (ToggleButton)
1.2.8.     Spinner
1.3.   Ekran Yerleşimleri
1.3.1.     Çizgisel Yerleşim (Linear Layout)
1.3.2.     Tablosal Yerleşim (Table Layout)
1.3.3.     Göreceli Yerleşim (Ralative Layout)
1.3.4.     GridView
1.3.5.     ListView
1.3.6.     TabLoyout


METİN BAYSAL & OĞUZHAN GÜR  & Mehmet EMRİ
     Kullanıcı Arayüz Bileşenleri
1.2.   Menüler
1.2.1.     Options Menüler
1.2.2.     Alt Menüler
1.2.3.     İçerik (Context) Menüler
1.3.   Diyalog Pencereleri
1.3.1.     Süreç Diyalog
1.3.2.     Alert Diyalog
1.3.3.     Diyalog Nasıl Yaratılır?