12 Kasım 2013 Salı

Excel Ödev-3

1. Aşağıdaki hücrelere karşılarındaki değerleri girin. Font (Yazı tipi) Arial, Font Size (Yazı boyutu) 10 olsun.
A1: HARCAMALAR
A3: Tarih
B3: Açıklama
C3: Borç
D3: Kredi
E3: X
F3: Bakiye

2. A dan F’ye kadar olan sütunların genişliğini aşağıda belirtildiği şekilde ayarlayın. Sütunu seçmek için sütun harfinin üzerine tıklayın.
Format (Biçim) menüsünden Column (Sütun)-Width (Genişlik) seçeneğini girin. Mouse (Fare) ilgili sütunun üzerindeki bir hücrede olmalıdır. Sütunun seçili olması gerekmez. Sütun genişlikleri aşağıda verilmiştir:
Sütun A: 10
Sütun B: 30
Sütun C: 10
Sütun D: 10
Sütun E: 1

3. Sütun F’yi seçin. Sütunu seçmek için sütun harfinin üzerine tıklayın. Format (Biçim) menüsünden Column (Sütun)-AutoFit Selection (En Uygun Genişlik) seçeneğini girin.

4. A sütununu Format (Biçim) menüsünden Cells (Hücreler)-Number (Sayı) sekmesi-Date (Tarih) seçeneğini seçin  Gün/Ay/YY şeklinde görünecek şekilde bir biçimi seçin.

5. Aşağıdaki bilgileri ilgili hücrelere girin. Tarih yazarken ayıraç olarak . veya / kullanın. Yalnızca rakamı girin 700 gibi. Para birimi ve noktalamalar elle yazılmayacak, bir sonraki adımda biçimlendirme tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Hatırlatma: Excel’de ondalık ayıracı virgüldür, nokta değil.