12 Kasım 2013 Salı

Excel Ödev-2

1. Aşağıdaki gibi bir tablo hazırlayın. 


2. A1 hücresine başlığı yazın. Tablo başlığı daha sonra ayarlanacak.
3. Başlıkları her biri tek bir hücreye gelerek yazın. Yazı yazıp Enter tuşuna basın (aksi halde hücre biçimlendirme tam çalışmaz, yalnız yazı biçimlendirme görünür). Başlıkların kıvrılarak yazılması için Format (Biçim)-Cells... (Hücreler)-Alignment (Hizalama) sekmesinde Wrap text (Metini kaydır) komutunu uygulayın.
4. Başlıkların renklendirilmesi için Format (Biçimlendirme) araç çubuğundan Fill Color    simgesini kullanın.
5. Yazının rengini değiştirebilmek için Font Color (Yazı tipi rengi)   simgesini kullanın. Başlık bloğunun alt kenarının rengini belirgin bir renk yapın [Format (Biçim)-Cells (Hücreler)-Border (Kenarlık) ile].
6. Tabloda boş bırakılan sütunlara formüller yazılacaktır, diğerlerine rakamlar yazılacaktır. Fiyat hücrelerini 2 ondalık sayıyla, kutu adedi hücrelerini ise tamsayı olacak şekilde biçimlendirin [Format (Biçim)-Cells (Hücreler)-Number (Sayı)-Nuber (Sayı)-Decimal places (Ondalık basamak sayısını) seçin]. Rakam yazarken tarih şeklinde biçimlendiyse o hücrede farklı bir biçim uygulanmıştır, biçimini sayı olarak düzenlediğinizde sorun ortadan kalkar.
7. Toplam ödenen fiyat = Kutu fiyatı x Satın Alınan Kutu Adedi’dir, adrese referans ederek formül yaratın, rakamları yazarak değil! Formül yazılacak hücreye tıklayın, = işaretinden sonra fare ile kutu fiyatına tıklayın, * yazın, daha sonra satın alınan kutu adedine tıklayın, Enter tuşuna basın. Formülün ilk hücresini yazın. Diğerlerini hücrenin sağ alt köşesinden çekerek (fare siyah + şeklini aldığında tıklayın) kopyalayın.

Tabloda boş bırakılan sütunlardaki formüller aşağıdaki gibi olacaktır.
Toplam Ödenen Fiyat = Kutu Fiyatı x Satın Alınan Kutu Adedi
D5: =B5*C5
Başa baş için satılması gereken kutu adedi = Toplam Ödenen Fiyat / Satış Fiyatı
F5: =D5/E5
Kâr/Zarar = Satış Fiyatı x Toplam Satılan Kutu – Kutu Fiyatı x Satın Alınan
Kutu Adedi
H5: =E5*G5-B5*C5

Toplam Kâr = H5 + H6 + H7 + H8 [ formül satırının yanındaki Insert Function    simgesine tıklayın. SUM (Topla) formülünü kullanın. Ya da  Σ   AutoSum (Otomatik toplam) simgesini kullanın.]
H10: =SUM(H5:H8)
8. Tablo başlığını ayarlayın. (bütün sütunların üzerine yayılacak şekilde birleşecek hücreleri seçin, A1den H1e kadar. Format (Biçim)-Cells (Hücreler…)-Alignment (Hizalama) sekmesinde-Merge cells (Hücreleri birleştir) komutuyla şekillendirin. Yazıyı Center   simgesiyle ortalayın)