29 Kasım 2013 Cuma

Powerpoint Sunusunu Özelleştirme

İncelenecek Konular:
14.1. Giriş
14.2. Slâytlara Görsel İçerik Eklemek
14.3. Sunuya Slâyt Numarası, Tarih ve Saat Eklemek 
14.4. Konuşmacı ve Dinleyici Notları Hazırlamak

14.1. GİRİŞ

Dinleyicileri sıkmayacak şekilde iyi ve etkili bir PowerPoint sunumu oluşturmak için, slâytları hazırlarken özen göstermemiz gerekir. Sunumu daha canlı ve zevkli bir hale getirmek için, slâytlara animasyon ve grafik gibi görsel içerikler ekleyebiliriz. Ayrıca, PowerPoint sunusuna slâyt numarası, tarih, … gibi bilgilerin eklenmesi önemlidir. Örneğin, bir dinleyici gerçekleştirmiş olduğumuz sununun kaç slâyttan oluştuğunu bilmek isteyebilir. Dinleyici bu sayede tahmini sunu bitiş süresini kestirebilir. Bunların yanında, sunumlarımızı desteklemek için, konuşmacı notları ve dinleyici notları hazırlayabiliriz.

Bu hafta, bir slâyda animasyon ve grafik gibi görsel içeriklerin nasıl ekleneceğini, ardından bir sunuya slâyt numarası, tarih ve saatin nasıl ekleneceğini göreceğiz. Son olarak da, konuşmacı ve dinleyici notlarının nasıl hazırlanacağını ele alacağız.

14.2. SLÂYTLARA GÖRSEL İÇERİK EKLEMEK

Sadece madde işaretli listeler içeren bir dizi slâyt hazırlayarak etkili bir görsel sunu oluşturamayız. Görsel çeşitliliğin olmaması dinleyicilerinin dikkatinin azalmasına neden olabilir. Birçok bilgi türünü ifade etmenin en iyi yolu, bir paragraf veya madde işaretli bir liste kullanmak değildir.

PowerPoint 2007 tablo, SmartArt grafiği, küçük resim, şekil, grafik, müzik, film, ses ve animasyon gibi diğer birçok türdeki sesli ve görsel içeriği eklemeyi mümkün kılar. Hazırlamak istediğimiz sunuma hem içindeki hem de dışındaki konumlara gitme esnekliği sağlayan köprüler ve slâytlar arasında göz alıcı geçişler ekleyebiliriz. Bu bölümde slâytlarımıza ekleyebileceğimiz en temel nesneler ve efektlerden birkaçını inceleyeceğiz.

14.2.1. Slâyda Küçük Resim Ekleme

Bir slâyda küçük resim eklemek için, Ekle sekmesinde yer alan Çizimler grubundaki Küçük Resim'i tıklarız.Küçük Resim görev bölmesi açılır. Küçük Resim görev bölmesinde, istediğimiz küçük resmi seçebiliriz. 


Küçük resim slâydın ortasına eklenir.Küçük resmi slâyt üzerinde istediğimiz yere taşıyabiliriz. Ayrıca, küçük resmi yeniden boyutlandırabilir, döndürebilir ve bu küçük resme metin ekleyebilirsiniz.


14.2.2. Slâyda Resim Ekleme

Bir slâyda resim eklemek için, Ekle sekmesinde yer alan Çizimler grubundaki Resim'i tıklarız.Resim Ekle iletişim penceresi açılır. Resim Ekle iletişim penceresinin sol tarafındaki konum kısmından,  eklemek istediğimiz resmin konumunu belirleriz. Konumu belirledikten sonra, slâyda eklemek istediğimiz resmi seçip, Ekle düğmesine basarız. Ekle düğmesine bastıktan sonra, eklemek istediğimiz resim slâydın ortasına eklenir. Eklemiş olduğumuz resmi slâyt üzerinde istediğimiz yere taşıyabiliriz. Ayrıca, resmi yeniden boyutlandırabilir, döndürebilir ve bu küçük resme metin ekleyebilirsiniz.


14.2.3. Slâyt Metnini SmartArt Grafiğine Dönüştürme

SmartArt grafiği, bilgilerimizin tamamen özelleştirilebilir olan görsel bir temsilidir. Metnimizi SmartArt grafiğine dönüştürme, var olan slâytları profesyonelce tasarlanmış çizimlere dönüştürmenin hızlı bir yoludur. Örneğin, tek bir tıklamayla Gündem slâydını bir SmartArt grafiğine dönüştürebiliriz.


İletmek istediğimiz mesajları ve düşünceleri etkili bir şekilde ifade etmek için, SmartArt içersinde yer alan birçok yerleşik düzen arasından seçim yapabiliriz.

Var olan metni SmartArt grafiğine dönüştürmek için:
Metni içeren yer tutucuyu seçeriz.
Giriş sekmesinde yer alan, Paragraf grubundaki, SmartArt Grafiğine Dönüştür Düğmesine tıklarız.SmartArt Grafiğine Dönüştür Düğmesine tıkladığımızda karşımıza SmartArt gargiklerinin olduğu bir galeri açılır. Bu galeri, en iyi madde işaretli listelerle kullanılabilen SmartArt grafiği düzenleribi içermektedir. Galeri içersinde yer alan bir SmartArt grafiğinin metnimizle nasıl görüneceğini görmek için, işaretçiyi SmartArt grafiğinin küçük resmi üzerinde bekletiriz ve uygunsa bu resme tıklarız. Ayrıca diğer düzenlerin tümünü görmek için, Diğer SmartArt Grafikleri'ne de tıklayabiliriz. 


SmartArt grafiğini slayt üzerinde istediğimiz yere taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir, döndürebilir, grafiğe metin ekleyebilir, farklı bir Hızlı Stil uygulayabilir ve başka değişiklikler yapabiliriz.

14.2.4. Slâyt Geçişi Ekleme

Slâyt geçişleri, bir slayttan diğerine geçtiğimizde oluşan animasyona benzer efektlerdir. PowerPoint 2007, standart soldurma, çözünme, kesme ve silme geçişleri yanında çarklar ve kareler gibi daha ilginç geçişleri de içeren birçok slâyt geçişi türü sağlar.

Bir slâyda geçiş ekleme işlemini; Animasyonlar sekmesi içersindeki, Bu Slâyda Geçiş grubunda yer alan slâyt geçişlerinden herhangi birini seçerek gerçekleştirebiliriz.Slâyda Geçiş grubunda çeşitli slâyt geçişleri mevcuttur. Kafamızda tasarladığımız belirli bir geçiş düzeyine göre slâytlar arası geçiş işlemini buradan gerçekleştirebiliriz. 


Ayrıca, geçerli slâydın belirli bir geçiş uygulandığında nasıl görüneceğinin ön izlemesine bakmak için, işaretçiyi ilgili geçişin küçük resmi üzerinde bekletiriz. Daha sonra farklı bir geçiş kullanmak istersek, istediğimiz geçişi tıklayarak slâyda bunu uygulamış oluruz.

Aynı zamanda, Bu Slâyda Geçiş grubunda, geçiş hızını denetlememizi, ses eklememizi ve aynı geçişi sunudaki tüm slâytlara uygulamamızı sağlayan diğer seçenekleri de seçebiliriz.14.2.5. Slâyda Tablo Ekleme

Microsoft Office 2007 kapsamında, tablo özelliği önemli ölçüde geliştirilmiştir. Artık Word 2007 veya Excel 2007 uygulamalarında yer alan tabloları PowerPoint 2007 sunularında yeniden kullanmak çok daha kolaydır. Word 2007 veya Excel 2007 uygulamasında bir tablo oluşturup, bu tabloyu biçimlendirdikten sonra, görünümünü veya biçim özeliklerini ayarlamak zorunda kalmadan tabloyu bir PowerPoint 2007 sunusuna yapıştırabiliriz. Tabloyu sunumuza ekledikten sonra, PowerPoint 2007 uygulamasındaki yeni tablo özelliklerini kullanarak, hızlı şekilde tablo stilini değiştirebilir veya efekt ekleyebilirsiniz.


Ayrıca, kendimizde manüel olarak PowerPoint 2007 içersinde tablo oluşturabiliriz. Bir slâyda tablo eklemek için;

Tablo eklemek istediğiniz slâydı seçeriz. Ekle sekmesinde yer alan, Tablolar grubundaki, Tablo'yu tıklarız.Tablo eklemek için, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabiliriz:

  İşaretçiyi hareket ettirerek istediğimiz sayıda satır ve sütunu seçip tıklayabiliriz.  Tablo Ekle'yi tıklarız. Karşımıza Tablo Ekle iletişim penceresi açılır. Burada Sütun ve Satır sayısı bilgilerini girerek, Tamam düğmesine basarız.Belirtmiş olduğumuz Sütun ve Satır sayısına göre, slâyda Tablo eklenmiş olur.    Tablo hücrelerine metin eklemek için, bir hücreye tıklarız ve metni gireriz. 


14.3. SUNUYA SLÂYT NUMARASI, TARİH VE SAAT EKLEMEK

Bir PowerPoint sunusunda slâyt numarası, tarih, … gibi bilgilerin eklenmesi önemlidir. Dinleyiciler genellikle gerçekleştirmiş olduğumuz sunuların kaç slâyttan oluştuğunu bilmek isterler. Dinleyiciler bu sayede tahmini sunu bitiş süresini kestirebilir.

Sunuya slâyt numarası eklemek için, slayt numarasını eklemek istediğiniz yer tutucu veya metin kutusunu tıklarız. Ardından Ekle sekmesindeki, Metin grubu içersinde yer alan Slâyt Numarası'nı tıklarız.Slayt Numarası'nı tıklattıktan sonra karşımıza Üstbilgi ve Altbilgi iletişim kutusu gelir.Üstbilgi ve Altbilgi iletişim kutusunda, “Slâyt numarası” seçimlik kutusunu işaretleriz ve Tümüne Uygula düğmesine basarız. Ayrıca, Başlık Slâydında slâyt numarasının olmasını istemiyorsak, “Başlık slâydında gösterme” seçimlik kutusunu işaretleriz.Ayrıca bir sunudaki slâytlara tarih ve saat ekleyebiliriz. Bir slâyda, tarih ve saati eklemek için, istediğimiz bir yer tutucuyu tıklarız. Ekle sekmesinde yer alan, Metin grubundaki Tarih ve Saat'i tıklarız. Tarih ve Saat'i tıklattıktan sonra, karşımıza Üstbilgi ve Altbilgi iletişim kutusu gelir. 


Üstbilgi ve Altbilgi iletişim kutusunda, “Tarih ve saat” seçimlik kutusunu işaretleriz ve Tümüne Uygula düğmesine basarız. Burada “Tarih ve saati”, sabit veya otomatik olarak güncelleştirme seçeneklerini de kullanabiliriz.14.4. KONUŞMACI VE DİNLEYİCİ NOTLARI HAZIRLAMAK

Bir PowerPoint sunumu yaparken bize kılavuzluk edebilecek bazı konuşmacı notlarına ihtiyaç duyabiliriz. PowerPoint'teki her slâydın bir not sayfası vardır. Her slâydı oluştururken, slâydın içeriğiyle ilişkili notları, Notlar bölmesine yazabiliriz. Konuşmacı notlarına metinden başka bir şey eklemek istersek, Görünüm sekmesinde yer alan Sunu Görünümleri grubundaki Notlar Sayfası düğmesine tıklayarak, Notlar Sayfası görünümüne geçebiliriz. Konuşmacı notlarını tamamladıktan sonra, bunları yazdırıp sunu esnasında kullanabiliriz. Ayrıca dinleyicilere, sunumun slâytlarını gösteren dinleyici notları da sunabiliriz. Dinleyiciler, bu dinleyici notları üzerine not alabilirler.


Görünüm sekmesinde yer alan Sunu Görünümleri grubundaki Notlar Sayfası düğmesine tıklayarak, Notlar Sayfası görünümüne geçebiliriz.


Yazdırma seçeneklerini kullanarak dinleyiciler için, dinleyici notlarını hazırlayabilirsiniz. Dinleyiciler, bu dinleyici notları üzerine not alabilirler.BÖLÜM ÖZETİ

PowerPoint 2007 tablo, SmartArt grafiği, küçük resim, şekil, grafik, müzik, film, ses ve animasyon gibi diğer birçok türdeki sesli ve görsel içeriği eklemeyi mümkün kılar. Sunumu daha canlı ve zevkli bir hale getirmek için, slâytlara animasyon ve grafik gibi görsel içerikler ekleyebiliriz.

PowerPoint sunusuna slâyt numarası, tarih, … gibi bilgilerin eklenmesi önemlidir.

Sunumlarımızı desteklemek için, konuşmacı notları ve dinleyici notları hazırlayabiliriz.