7 Kasım 2016 Pazartesi

Kullanıcının klavyeden 2 gerçel (float) sayı girilmesi istenecekKullanıcının klavyeden 2 gerçel (float) sayı girilmesi istenecek ve sonrasında aşağıdaki menü karşısına çıkartılıp, kullanıcının yapacağı işlem seçimine göre ilgili işlem hesaplanarak sonucu 2 ondalıklı olacak şekilde ekrana yazdırılacaktır. Geçersiz bir işlem numarası girilirse “GECERSIZ ISLEM” hata mesajı ekrana yazdırılacaktır. Yazılacak C programında switch-case karşılaştırma deyimi kullanılacaktır.