14 Kasım 2016 Pazartesi

Örnek-1: Dizi elemanlarına değer atama ve okuma

Tek boyutlu, 5 elemanlı, sayısal (int) bir dizi tanımlanarak:
Dizi elemanlarına dizi indislerinin 3 katı for döngüsü içerisinde değer olarak atanacaktır.
Yine başka bir for döngüsü içerisinde bu değerler ekrana yazdırılacaktır.