7 Kasım 2016 Pazartesi

Gereksinim: Bir Bakış

Gereksinim: Bir Bakış
 
Temel amacı: Kullanıcı tarafından söylenen sorunu doğru anlamak.
Etkinlikler( Şartnamede sorun çıkartacaktır dikkat edilmelidir.)
Gereksiz ayrıntı ile şartname karmaşıklaştırılmamalıdır.
Önceden belirlediği tasarım kısıtlanmamalıdır.
Şartname yapıldıktan sonra, yazılım tasarımı yapın: çözüm odaklı olunmalı nasıl uygulamaya ne şekilde uygulayacağız sorularına ilk bakış şartname ile yapılmalı.
Gereksinimlerin düzgün olması için anahtar; yazılımcı ile müşterinin arasındaki iletişimin düzgün olmasıdır.
Kılavuz olarak hazırlanan belge varsa o belgedeki sıra ile gereksinimleri belirlemeye çalışın.


Gereksinim

Önerilen yazılım sistemi ile ilgili; tespit ve müşteri beklentilerini tam olarak belirleme sürecidir.
İki tür gereksinim
Işlevsel(Fonksiyonal): Hassas görevler veya fonksiyonlar içeren sistemler için yapmaktır. Örneğin, bir uçuş rezervasyon sisteminin ayrıntıları
Fonksiyonel olmayan(Nonfunctional): Genellikle, sistem ya da yapı üzerinde belirlenen bazı özellikler. örneğin, beklenen performans ve bellek gereksinimleri, süreç modeli kullanılmış, uygulama dil ve platform, diğer araçlar, son başvuru tarihleri ?? ile uyumluluk, ...