21 Kasım 2016 Pazartesi

Fonksiyonların Yinelemesi – Kendi Kendilerini Çağırması (Recursive Function)

Bazı problem tipleri için fonksiyonların kendi kendilerini çağırması kullanışlı olabilir.
Bir yineleme fonksiyonu (recursive function), kendi kendini doğrudan ya da bir başka fonksiyon içinden çağıran fonksiyondur.
Yineleme fonksiyonu, bir problemi çözmek için çağrılır.
Bu fonksiyon, yalnızca en basit durumu ya da temel durum olarak adlandırılan durumu nasıl çözeceğini bilmektedir.
Eğer fonksiyon temel bir durumla çağrılırsa,  fonksiyon bir sonuç geri döndürür.

Yinelemeyi mümkün kılmak için sonraki parça orijinal probleme benzemelidir, fakat orijinal problemin daha basit ya da daha küçük bir versiyonu olmalıdır.
Yineleme için verilebilecek en güzel örnek popüler bir matematik konusu olan Negatif olmayan bir n tamsayısının faktöriyelinin hesaplanmasıdır.
Örnek:
5!=5*4*3*2*1
5!=5*(4*3*2*1)
5!=5*(4!)