14 Kasım 2016 Pazartesi

Örnek-3: Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

3 öğrencinin 3 adet sınav notu bilgisi klavyeden girilecektir.

Öğrenciler için 2 boyutlu bir dizi tanımlamalısınız ve not girişlerini for döngüsünde yapmalısınız.
ogrNotlar [3][3]

Notların girişi tamamlandıktan sonra:
Ekran Çıktısı-1: 1.öğrencinin 1.sınav notu ile 2.öğrencinin 2.sınav notu ve 3.öğrencinin 3.sınav notunu toplayarak ekranda gösteriniz.
Ekran Çıktısı-2: Her sınav için ağırlıklı not ortalamasını bulunuz ve ekrana yazdırınız. for döngüsü kullanınız.