7 Kasım 2016 Pazartesi

Bir hastane sisteminin oluşturulması ile ilgili isterleri belirleme.


Alt Süreç belirleme(Hasta ve Hasta istek takipleri modülü)

1.Adım: Birinci aşama(İnceleme için aktif tanımlamaları hazırla.)
Hangi kriterlere sahip olacağımızı düşün!
İyi bir yapı
Kolay
İşler için yeterli
Esnek
Pratik
Geliştirilmesi Kolay
Standardizyona sahip

2.Adım Dokümantasyonu Hazırla
Varsayımlar açık olun
Bir hastaya ait bilgileri kaydedebilirsiniz.
Bir hasta için tüm randevuları elde etmek mümkündür.
Sistem tarafından rezervasyon belirleyebilir ve randevu durumunu değiştirilebilir.
Bir  randevu aktif veya iptali durumuna karşı açıktır.
Yanlış kullanımı Varsayımlar
Randevu eklemek veya silme işleminden sonra öğeleri kaldırabilir miyim.
Randevu iptal edildiğinde, durumu tekrar aktif olarak ayarlanmış olamaz.
Bir öğe her zaman bir düzene göre eklenir.

3.Adım Tanımlamaları Belirle
Veri yeterliliği(İstenilen bütün dataların program tarafından elde edilip edilmediğine bak)
Verilerin istenilen şekilde alındığını kontrol et.


4.Adım İhtiyaçları Yorumla
Farklı bakış açıları ve uzmanlığa sahip kişiler yorumcular olarak gereklidir.
Programcılar  ve müşteriler , sisteminin diğer özellikleri üzerinde çalışmalı ve yapıyı analizetmelidir.
Programcılar ve analistler genelde hastane bilgi sistemleri ile ilgili bilgisi bulunan kişilerden olmalıdır.

5.Adım Tasarım Anketleri
Yorumcular aktif bir rol almalıdır.
Yorumcular  o ana kadar oluşturulan belgeleri kullanarak yorum oluşturmalıdırlar. Ayrıca sistem hakkındaki bilgileride kullanmalıdırlar.
İstisna durumlar var ise tasarım anketleri içerisinde belirlenmelidir.
Örneğin, yerine "oluşabilir istisnalar yazınız" her bir program için tanımlanan istisnaları var mı? "

Adım 6: Davranış inceleme
Şartname yazarları, doldurulan anketlerle inceleme ve sorularıçözmek için yorumcular ile buluşuyor.
Yorumcular gerektiği gibi özellikleri yazarlar ile toplantı, onların değerlendirmeleri tamamlandı.
Şartname yazarların belirlediği yeni sürümü üretmek.

Belirlediği nitelik kontrol listesi

Tamlık Doğruluk Hassas Tutarlılık Ilgi Fizibilite Kod / Tasarım-özgür Test edilebilir

Şartname terminoloji kontrol listesi
 
Her, hepsi, hiçbiri, hiçbir zaman her zaman ... (kesinlikle emin misin?)
Kesinlikle, bu nedenle, açıkça, belli ki, alışıldığı gibi, en ...
Bazı, bazen, sık sık, genellikle, normal koşullarda, geleneklere göre,en ... (belirsiz)
Vb, vb, vb, gibi ... (test edilebilir değil)
Hızlı İyi, ucuz, verimli, küçük, istikrarlı, ... (ölçülebilir mi?)Işlenmiş Kulplu, reddedilen atlanmış, yok ...Eğer ... sonra ... (başka eksik)


Yorumcular  için en iyi değerlendirme yeri onlara en   uygun olan  bölgelerdir.
Bu kısımlara odaklanmalıdırlar.
Bu sayede Zaman tüm katılımcılar için daha akıllıca kullanılır.
Daha fazla hata bulunması muhtemeldir.
Şartname yazarları ile Bire bir iletişim ve  konuşma çok önemlidir.
Birkaç hatanın bulunması mutlaka şartname iyi
olduğunu göstermez . (Belkide inceleme süreci etkili değildi.)