14 Kasım 2016 Pazartesi

İki Matrisin Çarpımı

Göz önünde bulundurulması gereken en önemli koşul, çarpımı yapılacak birinci matrisin sütun sayısının ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğidir.