7 Kasım 2016 Pazartesi

Klavyeden girilecek bir tamsayının kontrolü yapılmak isteniyor.Klavyeden girilecek bir tamsayının kontrolü yapılmak isteniyor. Girilen sayının 10-50 arasında olması beklenmektedir. 10’dan küçük olma ve 50’den büyük olma kontrollerini de ekleyerek bu kontrollerin sonucunu ekrana yazdıran algoritmanın akış şemasını ve C programını yazalım. C programında if-else karşılaştırma bloğu kullanılacaktır.

Örnek olarak girilen sayılar ve ekran çıktıları aşağıdaki gibidir:
a.     12 “Girilen sayı 10-50 arasındadır”
b.    9  “Girilen sayı 10’dan küçüktür”
c.     51 “Girilen sayı 50’den büyüktür”