7 Kasım 2016 Pazartesi

? Karşılaştırma Operatörü Örnek:


? Karşılaştırma Operatörü Örnek:

    int sayi = 15;
    x = ( sayi < 10 ) ? printf("yazi1") : printf("yazi2");