14 Kasım 2016 Pazartesi

Örnek-7: 3 Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

3 öğrencinin 3 adet sınav notu bilgisi klavyeden girilecektir.

Her öğrenci için tek boyutlu ayrı bir dizi tanımlamalısınız ve not girişlerini for döngüsünde yapmalısınız.
ogr1Not, ogr2Not, ogr3Not

Notların girişi tamamlandıktan sonra:
Ekran Çıktısı 1: 1.öğrencinin 1.sınav notu ile 2.öğrencinin 2.sınav notu ve 3.öğrencinin 3.sınav notunu toplayarak ekranda gösteriniz.
Ekran Çıktısı 2: Her sınav için ağırlıklı not ortalamasını bulunuz ve ekrana yazdırınız. for döngüsü kullanınız.