7 Kasım 2016 Pazartesi

Test to Pass & Test to Fail


Tamamlanan Test: Yazılımın belirlenen test senaryolarında başarılı olduğunu gösteren durum.
Programın temel anlamda çalıştığından emin olmak.
Kapasitesini zorlamamak
Yapısını kolay ve yapıyı çok zorlamayan test durumları ile test etmek.
Programı çökertmeye çalışmamak.
Tamamlanamayan Test:
Yazılımın çalışmasını bozmak için daha komplike test durumları oluşturmak.
Yazılımın güçsüz olduğu noktaları seçmek ve buralara saldırmak.


Tartışma

Neden yazılımcı teste test to  pass ile başlar?
Zaman kaybı değil mi?
 Tess To pass’ın bize ne kazandırır?
Yazılım test uzmanı tess to pass yapmalımı?