21 Kasım 2016 Pazartesi

void Fonksiyonlar

Bir fonksiyonun her zaman geri dönüş değerinin olması gerekmez.
Bu durumda return deyimi kullanılmayabilir. Eğer bu anahtar kelime yoksa, fonksiyon ana bloğu bitince kendiliğinden sonlanır.
Böyle fonksiyonların tipi void (boş, hükümsüz) olarak belirtilmelidir.
Bu tip fonksiyonlar başka bir yerde kullanılırken, herhangi bir değişkene atanması söz konusu değildir, çünkü geri dönüş değeri yoktur. Ancak, void fonksiyonlara parametre aktarımı yapmak mümkündür.