7 Kasım 2016 Pazartesi

Bir Kara Kutu Test Örneği

Arama rutin özellikler

procedure Search (Key : INTEGER ; T: array 1..N of INTEGER;
       Found : BOOLEAN; L: 1..N) ;

Ön Koşul
    -- En azından bir değere sahip olmalı
    1 <= N
Sonraki durum
    --
    ( Found and T (L) = Key)
    Yada
    -- Eğer değer eşleşmiyorsa
    ( not Found and
           not (exists i, 1 >= i >= N, T (i) = Key ))

Girişleri olan ön koşullar uygundur. Giriş Burada bir ön koşul tutmaz. Girişleri nerede kilit unsur dizinin üyesidir. Girişleri kilit unsur dizinin bir üyesi değildir nerede.