14 Kasım 2016 Pazartesi

"Tek", çift olanları "Cift" adlı bir diziye yazan ve bunları ayrı ayrı ekrana listeleyen C programını yazınız.

Klavyeden girilen pozitif bir N tamsayısına kadar olan sayılardan tek olanları "Tek", çift olanları "Cift" adlı bir diziye yazan ve bunları ayrı ayrı ekrana listeleyen C programını yazınız.