14 Kasım 2016 Pazartesi

Örnek-6: İkili Arama (Binary Search)

İkili arama, sıralı bir dizide, belirli değerin bulunmasına yönelik bir algoritmadır.

Bu teknikteki her bir adımda, aranan değerin, dizinin orta değerine eşit olup olmadığı kontrol edilir.
Eşit olmaması durumunda aranan değerin orta değer tarafından ikiye ayrılan kısımlardan hangisinde olduğu kontrol edilir.
Aranan değeri içeren kısım bir sonraki adımda arama yapılacak dizi olur ve bu sayede arama yapılan listedeki eleman sayısı her adımda yarıya indirilmiş olur.