14 Kasım 2016 Pazartesi

Örnek-3: Girilen bir sayının faktöriyel değerinin hesaplanması…

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
    int sayi,i;
    int faktoriyel = 1;

    printf("Faktoryeli hesaplanacak sayiyi giriniz: ");
    scanf("%d",&sayi);

    if(sayi>=0)
    {
        for(i=sayi; i>0; i--)
        {
          faktoriyel*=i;
        }
        printf("\n%d! = %d dir\n",sayi, faktoriyel);
    }
    else
        printf("HATA: Sayi 0'dan kucuk olamaz!\n");
    return 0;
}