17 Ağustos 2013 Cumartesi

Android ile EditText, TextView, Button kullanarak iki sayıyı toplama

Projenin kodları hazır durumdadır. (İndirme Adresi)
Projenin nasıl oluşturulacağını, nasıl kullanılacağını bir önceki derste anlatmıştım. Bu uygulamamızda da proje oluşturup projemizi oluşturduktan sonra res-layout-main.xml dosyasını açıp activitymizi tasarlıyoruz.


Large text kontrolü ekledikten sonra sağ tıklayıp Edit Texte tıklayarak içerisindeki yazıyı değiştiriyoruz. Birinci sayıyı giriniz yapıyoruz.


Textfield bölümünden bir edittext ekliyoruz. Burda textfieldlerin içerisine girilebilecek değerler farklı farklıdır. Number için olandan ekliyoruz.


Eklediğimiz edittexte sağ tıklayıp Edit id diyoruz. İd edittextimizin adıdır. Bunu kod bölümünde kullanacağız. Adını sayi1 yapıyoruz.


Aynı şekilde bir large text ve edittext daha ekliyoruz.


Edittext2nin adını sayi2 yapıyoruz. Altına bir de button ekleyip sağ tıklayıp edit text ile button içerisindeki yazıyı değiştiriyoruz. Tekrar sağ tıklayıp edit idye tıklayarak adını topla yapalım.
Butonumuzun ekranın tamamını kaplaması için width özelliğini Match Parent yapalım.
Layout seçenekleri ile kontrollerimizin yerleşimlerini, sayfadaki genişlikleri vs. Ayarlayabiliriz.

Son olarak bir large Text daha ekleyip idsini sonuc yapalım. Sonuç burada gözükecek. Şimdi activity kodlarımızı yazalım. Src içerisindeki java dosyamızı açıyoruz.
Paketimiz, importlar, oncreate olayı vs. Kodlar içerisinde bulunmakta. Kodları yeşil olan bölüme yazacağız.


İlk edittextimizi tanımladık. Fakat EditTextin src bölümünde tanınması için import edilmesi gerekiyor. Fareyi edittext üzerine getirdiğimizde import yazısı çıkıyor tıklıyoruz…

Üst bölüme EditTextin import edildiğini görüyoruz.


Sayi2 adlı Edittextimizi ve sonuc adlı Textviewimizi tanımlıyoruz. Tanımlanan kontrolleri main.xmlden R.id.kontrolismi ile çağırıyoruz…

Buttonu da tanımlayıp import ediyoruz.
Topla isimli butonun tıklanma olayını oluşturmalıyız. Bunun için onclicklistener kullanmamız gerekiyor.


Kodumuzu yazdıktan sonra methodunu Add unimplemented methodsa tıklayarak ekletebiliriz.
Onclick olayına da butona tıklayınca yapılması gerekenleri yazıyoruz.