16 Ağustos 2013 Cuma

Projelerin Özellikleri

•Projeyi rutin işlerden ayıran özellikler:
•Sıradan olmayan işleri içerir,
•Planlama gerektirir,
•Özel hedeflere veya ürünlere yöneliktir,
•Önceden belirlenmiş bir süresi vardır,
•Yapılan iş çeşitli alanlarda uzmanlık ister,
•Yapılan işin çeşitli aşamaları bulunur,
•Proje için kullanılacak kaynaklar belirlenir,
•Projeler daha büyük ve karmaşıktırlar.

Projeler sıradan olmayan işleri içerir: Projeler tekrarlanmazlar, bir kerelik veya bir adetlik yapılırlar. Örneğin, Boğaz köprüsü yapımı gibi… Bir adetten fazla yapılan işler; sıradan, tekrarlanan, rutin işlerdir. Bu işlerde hiçbir belirsizlik yoktur, yapılacak her şey bellidir. Örneğin, yeni ürün geliştirme veya prototip yapımı bir proje kapsamına girer, ürünün seri olarak üretimi ise rutin bir iş olup, proje kapsamına girmez.

Her proje belli bir amaç için yapılır ve bu amaca ulaşınca proje sona erer. Bu amacın; açık ve anlaşılır biçimde tanımlanması, gerçekçi, somut ve ölçülebilir olması gerekir. Projede söz konusu olan iş veya ürün belli bir ölçeğin üstünde büyüklükte ve/veya karmaşık yapılıdır. Örneğin, bir gemi yapımı, uzay aracının yapımı aylar, hatta yıllar sürebilir.