16 Ağustos 2013 Cuma

Yazılım Proje Yönetimi ile İlgili İstatistikler

Amerika’da Standish Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre yazılım projelerinin:
%33’ü bitmeden iptal edilmekte,
%53’ünde maliyet tahminleri % 189 oranında aşılmakta, 
Proje süre aşımı ortalama olarak % 222 oranında olmaktadır.
Sebepler:
Hedeflerdeki belirsizlikler,
Kötü planlama,
Teknolojideki yenilikler, 
Proje yönetim yöntemi eksikliği,