17 Ağustos 2013 Cumartesi

Planlar, Metotlar ve Metodolojiler

Bir aktivite için plan yapılacaksa, çalışma yöntemine ilişkin amaç temel alınmalıdır.

Örneğin; bir yazılımı test etmemiz istendi ve test edilecek yazılım hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Böyle bir durumda bu test işlemini gerçekleştirmek için aşağıdakilere gereksinim duyulmaktadır;
Yazılım gereksinimlerinin analizi,
Her gereksinimin yerine getirilip getirmediğini kontrol edecek test durumlarının yazılması ve düzenlemesi,
Her test durumu için beklenen sonuçlar ve test  kodlarının yaratılması,
Beklenen sonuçlar ile gerçek sonuçların karşılaştırılması ve uyuşmazlıkların belirlenmesi.


Metot genel olarak bir aktivite türü ile ilgilidir, plan ise bu metodu alır ve gerçek aktivitelere dönüştürür. 

Ayrıca her bir aktivite için;
başlangıç ve bitiş tarihi,
kimin gerçekleştireceği,
hangi araç ve materyallere gereksinim duyulacağı belirlenir.

Bir metodun çıktısı, diğer bir metot için girdi olabilir.

Metot grupları veya teknikleri, metodoloji altında toplanmaktadır.
Örn: Nesne-tabanlı tasarım (object-oriented design)

Ayrıca her bir aktivite için;
- Aktivitenin başlangıç ve bitiş tarihi,
- Aktiviteyi kimin gerçekleştireceği,
- Hangi araç ve materyallere gereksinim duyulacağı belirlenir.

Proje Yönetimine Gelecekte Etki Edecek Faktörler 

Mühendislik ve teknoloji ağırlıklı işlerin ağırlığı her 5 yılda bir kendini katlayacaktır.
Bilgisayar teknolojisi her 2 yılda bir kendini katlayacaktır.
Ürün-yaşam çevrimleri kısalacaktır.
Daha kısa ürün geliştirme süresinde yeni ürün talebi artacaktır.
Yönetici ve idareciler daha hızlı stratejik karar almak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacaklardır.
Bir çok yönetici, işten çok insana odaklanacaktır.
Yöneticiler, yıllık 10 milyon $’lık iş hacmini yönetmekten 50 milyon $’lık iş hacimlerini yönetmeye başlayacaklardır.