17 Ağustos 2013 Cumartesi

Yazılım Projelerini Sınıflandırma Yolları

Projeler, farklı teknik ürünleri oluşturmak üzere değişebilir. Bu yüzden, planlanmasına ve yönetilmesine bağlı olarak bir projenin karakteristiklerini tanımlamaya gereksinim duyarız. 

Bu tanımlamayı yaparken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir:
kullanıcılara karşı sorumluklar,
gömülü sistemlere karşı bilgi sistemleri,
ürünlere karşı hedefler.


Kullanıcılara karşı sorumluluklar: geliştirilecek yazılım projesi bir ERP projesi ise, bu ERP yazılımını kullanacaklar için gerekli kullanım kolaylıkları, güvenlik özellikleri gibi bir takım gereksinimler karşılanmalıdır.

Gömülü sistemler de kontrol makineye ait iken, bilgi sistemlerinde kontrol bilgi sisteminin kullanıcısına aittir. Bilgi sistemine örnek olarak stok kontrol sistemi verilebilir. Gömülü sistemlere ise, bir bina içindeki klima kontrol (havalandırma) sistemini örnek olarak verebiliriz. Bina içersindeki ısıya göre sistem ya sıcaklığı arttırıyor ya da azaltıyor.

Projeleri sınıflandırırken ürününün belirli hedefleri karşılayıp karşılamadığına yönelik olarak gerekli ayrımları yapabiliriz. Müşteri tarafından belirlenen detaylara bağlı olarak bir ürününün geliştirilmesine yönelik bir proje olabilir. 


Kullanıcılara karşı sorumluluklar: geliştirilecek yazılım projesi bir ERP projesi ise, bu ERP yazılımını kullanacaklar için gerekli kullanım kolaylıkları, güvenlik özellikleri gibi bir takım gereksinimler karşılanmalıdır.


Gömülü sistemler de kontrol makineye ait iken, bilgi sistemlerinde kontrol bilgi sisteminin kullanıcısına aittir. Bilgi sistemine örnek olarak stok kontrol sistemi verilebilir. Gömülü sistemlere ise, bir bina içindeki klima kontrol (havalandırma) sistemini örnek olarak verebiliriz. Bina içersindeki ısıya göre sistem ya sıcaklığı arttırıyor ya da azaltıyor.


Projeleri sınıflandırırken ürününün belirli hedefleri karşılayıp karşılamadığına yönelik olarak gerekli ayrımları yapabiliriz. Müşteri tarafından belirlenen detaylara bağlı olarak bir ürününün geliştirilmesine yönelik bir proje olabilir. 

Kurumsal Paydaşlar

Kurumsal paydaş (stakeholder) kavramı, bir kurum veya sistemin (proje) varlığından olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya bu kurum veya sistemi bilinçli veya bilinçsiz olarak etkileyen kişi veya gruplardır.

Bir projenin kurumsal paydaşlarını, “kurum içi paydaşlar” ve “kurum dışı paydaşlar” olmak üzere iki grupta sınıflandırmak mümkündür:
Kurum içi paydaşlar; şirketin sahibi, hissedarlar, proje yöneticileri, teknik yöneticiler, takım liderleri, programcılar ve diğer çalışanlardan oluşur.
Kurum dışı  paydaşlar ise hükümet, ordu, müşteriler, tedarikçiler, rakip firmalar vs. kesimlerden oluşur.

İşletmeler günümüzde toplumu oluşturan birçok farklı kesimle ilişki içindedir ve başarıları bu öğelerle olan ilişkilerinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Literatüründe bu konuyu açıklayan kavrama “kurumsal paydaşlar (stakeholders)” adı verilmektedir.