16 Ağustos 2013 Cuma

Proje Nedir?

Yazılım Projesi belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan,amacı,kapsamı,bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilen planlanmış aktiviteler  bütünüdür.Proje, tanımlanabilen bir sorunun çözümüne yöneliktir. Proje, bir sonuca ulaştırılması gereken, özgül, dinamik, süreli bir değişim sürecidir.


Projeler bir değişim ihtiyacı sonunda ortaya çıkarlar. Burada, değişim tabirinden yenilik getirmeyi anlıyoruz. Yenilik dediğimiz şey, herhangi bir sistemin daha ileri bir düzeye gelmesi için gerçekleştirilmesi tasarlanan ürün, işlem veya faaliyettir.
Örneğin; otobüste, trende veya metro da kullanılan biletlerin yerine, “akıllı bilet” tabir edilen mıknatıslı sayaçların kullanılması bir yeniliktir. Banka hesap cüzdanlarının yerine bankamatik kartlarının kullanılması bir başka yeniliktir. Anlaşılacağı üzere, hemen her yeniliğin arkasında çoğunlukla bir teknolojik ilerleme vardır. Bununla beraber, her yenilik mutlak bir surette bir teknolojik gelişmenin sonucudur demek, her zaman için geçerli değildir.

Projeler bir yenilik getirirler. Bu bir ürün geliştirme projesi olabileceği gibi, süreç iyileştirme, yeni kalite standartlarının belirlenmesi gibi projeler de olabilir. Projelerin getirmesi amaçlanan yenilikler; genellikle büyük ölçekli, çok yaygın etkisi olan, kapsamlı, karmaşık düzenlemeler olup, günlük olağan değişiklikler sonucu yapılan küçük düzenlemeler bu tarz yenilikten sayılmazlar. Onlar daha ziyade, kurumun doğal gelişmesi sonucu oluşan küçük ilerlemelerdir.  

İnsanoğlunun kurduğu ve yaşattığı medeniyetler dikkatlice incelendiğinde, projelerin planlanması ve yönetimi süreçleriyle karşılaşırız. Modern organizasyonlar, proje yönetiminin bir çok avantaj kazandırdığını keşfetmiştir. Müşterilerin daha iyi ve daha hızlı ürün veya hizmet beklentilerine, en kolay cevap verme yönteminin proje yönetimi metodolojisi olduğu ispatlanmıştır.
Günümüzün refahını oluşturan bütün sanayi üretim araçları, binalar, bütün mamuller, etrafımızda gördüğümüz her şey çeşitli projelerin ürünleridir.
Bir projenin amacı bir fayda sağlamak, bir ihtiyacı gidermek ve bir probleme çözüm bulmaktır.