2 Ağustos 2013 Cuma

Bilgisayar Dilinde Bazı Kavramlar

Bilgisayar: Girilen verileri mantıksal ve aritmetik olarak derleyen, büyük miktarda bilgi depolayan ve gerektiğinde bu bilgileri hızlı ve doğru bir biçimde işleyebilen elektronik cihazlardır. Bilgisayarlar, "uzun ve karmaşık hesapları dahi büyük bir hızla yapabilen, lojik (mantıksal) bağıntılara dayalı karar verip, işlem yürüten makineler" olarak tanımlanabilir.  Diyer bir tanımla bilgisayar terimi, İngilizce "computer" kelimesinin dilimizdeki karşılığıdır. Genellikle bilgisayarlar, "uzun ve karmaşık hesapları dahi büyük bir hızla yapabilen, lojik (mantıksal) bağıntılara dayalı karar verip, işlem yürüten makineler" olarak tanımlanırlar. Bilgisayarlara çok kısa bir ifade ile, "bilgi işleyen elektronik makineler" demek mümkündür. Bu kısa tanım, işlenecek bilgi ve işlemi yapacak makine olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Bir konuyu çözümlemek, arzu edilen sonucu elde etmek için bazı ön bilgilerin bilinmesi gerekir. Bu ön bilgilere bilgisayar dilinde "veri (data)" adı verilir . Ancak makinenin beklenen sonuca ulaşabilmesi için belirli bir düzende çalıştırılması ve yönlendirilmesi gerekir. Bu yönlendirme işlemine teknik lisanda PROGRAMLAMA denir.