17 Ağustos 2013 Cumartesi

Proje Başarısı ve Başarısızlığı

Bilgi Teknolojileri sektöründe gerçekleştirilen projelerin büyük çoğunluğu, planlama aşamasında belirlenen sürelerde tamamlanamaz, bütçelerini ciddi miktarlarda aşar, dolayısıyla “başarısız proje” damgasını yemekten kurtulamazlar. Bunun tüm uzmanlarca kabul edilen en önemli nedeni de proje yönetiminde ortaya konulan başarısızlık, iyi bir “proje yönetimi” yapılamamasıdır.

Bir projeyi başarılı yapan üç önemli faktör: kullanıcı/müşteri katılımı, üst yönetim desteği, ihtiyaçların açık biçimde tanımlanmış olması. Projelerde başarısızlık genellikle birbirini etkileyen birçok nedenden ortaya çıkıyor. Nedenler arasında: deneyimsiz proje yöneticisi ve yetersiz eğitimler,  beklentileri belirleme ve yönetimsel başarısızlıklar, zayıf liderlik,  gereksinimleri gerektiği şekilde belirlememek ve dokümante etmemek, planlama sürecinin ve yapılan planların yetersiz olması,  kaynak tahminlerinin zayıflığı,  kültürel ve etik zaaflar,  proje ekibinin alan bilgisi eksikliği,  hatalı metotlar ve metodoloji kullanılmaması,  İletişim sorunları gibi eksikler sayılabilir. 


Diğer taraftan proje ekibinin büyüklüğü, en son teknolojinin kullanılma eğilimi, yazılım projelerinde metodoloji kullanılmaması, süreç yaklaşımının olmaması da başarısızlık nedenleri arasına eklenirse proje yönetiminde bir başka boyut ortaya çıkacaktır. Yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde başarılı yazılım projelerinin süresinin 1 yılı aşmadığı görülmektedir.  Bütün bu nedenler projenin risklerine işaret ediyor. Projelerde risklerin artıyor olması, proje yönetim ihtiyacını arttırır, projenin daha iyi yönetilmesi gereğini ortaya koyar.