2 Ağustos 2013 Cuma

Yazılım & Donanım

Donanım: Bir bilgisayarın verilerini alan, bilgiyi saklayan ve elde ettiği sonuçları dış ortama veren elle 
tutulabilinen aygıta DONANIM denir.

Yazılım: Belli metod ve metotolojiler kullanılarak belli mantık, yöntem ile oluşturulan bilgisayar programlarıdır. Yazılım oluşturulmasında sırasında bir programlama dili kullanılması gerekir. Yazılımlar donanımların düzgün olarak çalışmasını sağlayarak  işlevsellik kazandırırlar. Yazılımlar kendi içlerinde iki farklı kısma ayrılırlar.

1-)Sistem Yazılımları
2-)Uygulama Yazılımları

Sistem Yazılımları:
Bilgisayarda kullanılan giriş çıkış işlerini düzenlemek için geliştirilmiş yazılımlardır.
Bunlar kendi içlerinde işletim sistemleri ve programlama dilleri olarak ikiye ayrılmıştır.
İşletim sistemlerine örnek olarak Dos,Unix,Microsoft,Mac OS/2 gibi örnekler verilebilir.

Uygulama Yazılımları: 

Bilgisayar kullanıcılarının istedikleri anda kolayca açarak kullandıkları sonuçları istedikleri anda elde ettikleri programlar.